Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar el següent campionat.

 

Competició:

 Memorial Garcia Ilundain Internacional

Lloc:  

 Casinet d’Hostafrancs, Barcelona

Dates i horari:          

 4 de desembre de 2016

 

Plaça

 

 Àrbitre principal

 Àrbitre adjunt

 Àrbitre auxiliar

  Jaume Gallart

  Jesus Caballero

  Josep Roca

 

 

 Altres sol·licituds


 

  Gabino Expósito

  Daniel Leiro

  Jordi Lladó

  Sònia Martin

  Roger Rodríguez

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la Federació. A més, els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Bologna, a 29 de novembre de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE