Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar el següent campionat.

Competició:

Campionat de Catalunya d'escacs actius d'edats. XIV Festival d'Escacs Memorial David Garcia Ilundain

Lloc:

Cotxeres de Sants, C/ de Sants 79 de Barcelona

Dates:   

17 de desembre de 2016

Places:

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitres auxiliars

 

 

Daniel Leiro

Lluís Las Heras

Josep Roca

Eric Gatell

Jordi Lladó

Pere Melero

Òscar Ferrer

Altres sol·licituds:

  

Gabino Expósito

Roger Rodríguez

Joshua Solaní

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat validat per la Federació. A més, els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la FCE s'enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

 

Barcelona, a 5 de desembre de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE