A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

 

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

Competició: 

Campionat de Catalunya per equips d’edats

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

12 d’octubre al 14 d’octubre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

4 Àrbitres auxiliars

265 €

150 €

115 €

Dietes:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició: 

Festa Catalana dels Escacs. Campionat de Catalunya Llampec per equips.

Lloc:  

Salou

Dates:                        

24 de setembre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

225 €

140 €

100 €

Dietes:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició: 

Campionat de Lleida Individual Absolut

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

1 d’octubre al 26 de novembre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

600 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició: 

Campionat de Girona Individual Absolut

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

1 d’octubre al 26 de novembre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

600 €

400 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició: 

Campionat de Tarragona Individual Absolut

Lloc:  

Hospitalet de l’Infant, HIFRENSA

Dates:                        

Diumenges matí, del 1 d’octubre al 26 de novembre de 2017 (9 rondes)

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

600 €

350 €

270 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2% S’abonaran peatges amb la presentació de tiquets originals.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 12 de setembre de 2017.

 

Sabadell, a 21 d’agost de 2017

Signat: Carlos Giménez Cañadas

 

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.

 

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició: 

Campionat de Catalunya per equips d’edats

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

12 d’octubre al 14 d’octubre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

4 Àrbitres auxiliars

265 €

150 €

115 €

Dietes:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició: 

Festa Catalana dels Escacs. Campionat de Catalunya Llampec per equips.

Lloc:  

Salou

Dates:                        

24 de setembre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitres adjunt

2 Àrbitres auxiliars

225 €

140 €

100 €

Dietes:

El preu de les dietes es fixarà en una propera circular.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

Competició: 

Campionat de Lleida Individual Absolut

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

1 d’octubre al 26 de novembre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

600 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

Competició: 

Campionat de Girona Individual Absolut

Lloc:  

Per determinar

Dates:                        

1 d’octubre al 19 de novembre de 2017

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

600 €

400 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 

 

Competició: 

Campionat de Tarragona Individual Absolut

Lloc:  

Hospitalet de l’Infant, HIFRENSA

Dates:                        

Diumenges matí, del 1 d’octubre al 26 de novembre de 2017 (9 rondes)

Places

1 Àrbitre principal

1 Àrbitre adjunt

1 Àrbitre auxiliar

600 €

350 €

270 €

Dietes:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

El desplaçament dels àrbitres de fora de la Delegació el còmput del quilometratge amb vehicle particular s'efectuarà a partir del moment que accedeixin per carretera a la província. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.

La retribució tindrà una retenció del 2% S’abonaran peatges amb la presentació de tiquets originals.

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 12 de setembre de 2017.

 

Sabadell, a 21 d’agost de 2017

Signat: Carlos Giménez Cañadas

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.