A TOTS ELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA

 

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoca un examen per l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport.

 

DIA I LOCAL

L’examen es realitzarà el 2 de març les 09:00h a la FCE (C/ Sant Adrià 20, Recinte Fabra i Coats, de Barcelona)

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets d’inscripció a l’examen serà de 30€.

Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català.

 

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ

La inscripció finalitza el dia 28 de febrer de 2019, a les 19 hores.

 

FORMULARI

 

La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant “Examen SUPORT FCE + nom”, o a la pròpia Federació. 

 

TEMARI

  • Lleis dels Escacs
  • Reglament del CTA de la FCE.
  • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
  • Coneixements bàsic del Reglament General de Competicions de la FCE.
  • Coneixements bàsic de la utilització de programes d’aparellament aprovats per la FIDE.

 

CONDICIONS DE L’EXAMEN

L’examen es farà de forma oral, davant un tribunal de 2 àrbitres amb titulació mínima d’àrbitre català mitjançant licitació arbitral, que valoraran amb la qualificació d’apte o no apte.

La duració de cada prova serà de 30 minuts aproximadament.

 

El Vendrell a 28 de gener de 2019

El delegat d’àrbitres