A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:  Campionat de Girona Individual Absolut 2021
Lloc: A decidir
Dates:             Del 25 de setembre al 27 de novembre de 2021
Format Suís
Places: 1 Àrbitre principal 600 €
1 Àrbitre adjunt 400 €
Observacions: Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Els àrbitres residents fora de la delegació rebran l'import del desplaçament des de el límit provincial fins al lloc de celebració.Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa.La retribució tindrà una retenció del 2%Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda.
Termini de licitació: 5 de setembre de 2021

 

Els Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) poden licitar únicament les places d’àrbitre auxiliar. En cas de ser designats, només cobraran el 75% de la tarifa publicada a la licitació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) abans de la data de termini.

Barcelona, a 13 d'agost de 2021