Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar la properas prova de la Federació Catalana d’Escacs. 

Competició:   Memorial Calbet
Lloc: Camp de Tarragona
Dates:             Del 30 d'abril al 18 de juny
Places: Àrbitre principal
Àrbitre auxiliar
Josep Mª Camell Janè
Rubén Gavilán Domínguez
Altres licitacions:    

 

Competició:   Obert Terres del Sud
Lloc: Terres de l'Ebre
Dates:             Del 30 d'abril a l'11 de juny
Places: Àrbitre principal Ruben Morales Medel
Altres licitacions:    

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 22 d’abril de 2022