Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des la següent prova oficial de la FCE.

Competició:

Campionat de Catalunya Per Equips d’edats

Lloc:

Lloret de Mar

Dates:

Del 29 d’octubre a l’1 de novembre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Àrbitre Auxiliar

AI Ramón García

AC Carles Vilà

AC Estanis Plantada

AC Andrés Camilo Navarro

ACP Miguel Ángel Fernández

Altres licitacions

 

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

Esparreguera, 14 d’octubre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.