Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica l’àrbitre designat per la següent prova oficial de la FCE:

Competició:

Campionat de Catalunya Absolut i Campionat de Catalunya Femení

Lloc:

Lloret de Mar (Hotel Evenia)

Dates:

Del 28 d’octubre a l’1 de novembre de 2022

Places:

Àrbitre principal

AI Valerio de la CRuz

Altres licitacions:

AI Manuel Navarro

AI Roger Rodríguez

AI Calos Salgado

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

 

Esparreguera, 23 d’octubre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.