Es publica el curs semipresencial per al Títol de Monitor Federatiu a la localitat de Barcelona a realitzar a partir del maig del 2019.

Aquest curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores a realitzar o 250 a validar) i permetrà poder registrar-se al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport (ROPE) i poder impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor de base.

Un cop se superi l’examen amb un 50 % de la nota, i estiguin acceptades les pràctiques per part de la Federació Catalana d’Escacs, aquesta redactarà l’informe per poder registrar-se al citat ROPE.

Les dates de la part teòrica són del 4 de maig al 25 de maig de 2019. L’examen serà el dia 1 de juny de 2019 amb la possibilitat de fer la recuperació el dia 15 de juny de 2019.

 

HORARI

 

Les classes presencials són els 4 dissabtes de maig, més el dia de l'examen en el mes de juny. La resta de dies serà feina que es realitza a casa per part de cada alumne.

El curs es realitzarà a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinte de la Fabra i Coats) de Barcelona.

El dia 25 de maig de 2019 es canviarà la seu a l’edifici L’Harmonia, dintre del mateix recinte de la Fabra i Coats.

És obligatòria l’assistència a un 75 % del curs per obtenir el certificat d’aprofitament.

Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció.

 

Formulari d'inscripció

 

Per finalitzar la inscripció, s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs a través d’un correu electrònic el DNI i una fotografia. La fotografia i les dues cares del DNI s’han de veure bé i ha d’estar en format jpg o PDF. En cap cas s’acceptarà en cap altre format ni una fotografia directament del telèfon mòbil.

S'acceptarà un mínim de 10 alumnes per curs i un màxim de 20.

Els drets d’inscripció al curs són de 220 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. El mínim d’alumnes per curs és de 10 persones i un màxim de 20 alumnes. En el cas de no arribar al mínim, el curs no es podrà dur a terme.

 

La inscripció finalitza el dia 26 d'abril de 2019, a les 14 hores, o quan quedi complet.

 

El requisit mínim per inscriure-s'hi és disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor i tenir els 16 anys fets.

Per tal de reservar la plaça al curs, s’haurà de fer un pagament de 50 €, sense retorn en cas d’anul·lar la inscripció per part de l’alumne.

La plaça no serà en ferm, fins que es faci efectiu l’import total de la inscripció.

En cas no arribar al mínim d’alumnes inscrits, es retornarà el total de la inscripció.

El pagament del curs de Monitor Federatiu s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés al número de compte de Caixabank: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Monitor + nom de l’alumne.