Notes definitives del Curs de Monitor Federatiu

Gener 2020 - Barcelona-

Publicació de les notes del curs de Monitor Federatiu de Barcelona.

 

 
DNI Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament  Didàctica dels escacs  Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions 
425-J 6,50 5,90 8,80
111-G 3,00 3,30 2,25
052-C 8,00 6,60 8,05
486-V 7,20 7,50 7,50
790-S 3,00 2,40 3,60
368-A 9,00 9,10 10,00
850-B 6,50 7,00 8,90
462-C 6,50 6,50 6,65
528-P 6,00 5,10 7,35
644-E 5,75 5,40 7,05
028-W 8,75 6,40 8,90
187-H 8,00 8,20 7,30
094-H 7,50 5,00 7,65
091-R 9,00 7,90 8,80
484-X 3,00 2,80 2,90
262-C 8,00 7,90 7,95
059-B 6,00 6,20 7,40
9470 3,00 3,20 4,45
899-E No presentat No presentat No presentat
444-A 6,50 7,40 6,45
942-B 5,75 6,00 6,40
145-N No presentat No presentat No presentat

 

Els alumnes que han suspès alguna àrea, s'hauran de presentar únicament per aquella àrea a l'examen extraordinari.

La convocatòria de l’examen extraordinari serà el dia 7 de març de 2020 a la seu de la Federació Catalana d’Escacs (de 9:30 hores a 14 hores).

 

Horari Examen extraordinari

 

Barcelona,2 de març de 2020.