Els clubs interessats en organitzar la Copa Catalana de la Territorial de Lleida poden enviar la seva proposta al correu electrònic federacio@escacs.cat abans del dia 15 de desembre de 2013, indicant el nom del club organitzador, el nom de la persona de contacte i el telèfon mòbil d’aquesta.

El campionat es disputarà els dies 12 i 19 de gener en sessió de matí cada dia. Cal disposar d’un local suficientment per albergar uns 80 taulers. També ha de disposar d’endolls per la connexió de l’ordinador i d’impressora.

La contraprestació econòmica per l’organització serà de 100 € per al club organitzador.

Barcelona, a 5 de desembre de 2013.

Signat: Delegació de Lleida de la F.C.E.