ORGANITZA:
La Federació Catalana d'Escacs - Delegació Territorial de Tarragona amb la col·laboració del Club d'Escacs Hospitalet de l'Infant.

PARTICIPANTS:
Tots els esportistes amb llicència en vigor de la Federació Catalana d'Escacs.

INSCRIPCIÓ:
Es podran inscriure un màxim de 100 jugadors entre tots els grups.
Mitjançant el formulari següent: FORMULARI

L'import de les inscripcions es poden realitzar mitjançant ingrés en el compte de la Federació Catalana en CAIXABANC: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom del jugador participant més la clau (TT). Per a poder carregar les inscripcions al club, els responsables de l'entitat han de dirigir un correu a federacio@escacs.cat indicant dels jugadors inscrits que es fan càrrec.

La data màxima per fer les inscripcions serà el dia 24 de setembre a les 19:00 hores. Un cop fet l'aparellament, les noves inscripcions entrarien a la segona ronda.
La quota d'inscripció és de 15,00 €.

DIES DE JOC:
2, 9, 16, 23, 30 d'octubre i 6, 13, 20, 27 de novembre.

HORA D'INICI:
16:30 hores.

LOCAL DE JOC:
El local de joc serà a L'HOSPITALET DE L'INFANT, Casal Urbanització HIFRENSA (pavelló). Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

SISTEMA DE JOC:
Es jugarà pel sistema Suís FIDE a 9 rondes amb tres grups (grup A, grup B i grup C) mitjançant l'ajuda del programa SwissManager.
• GRUP "A": Tots els esportistes que ho demanin.
• GRUP "B": Els esportistes que tinguin un ELO català igual o inferior a 1925. (*)
• GRUP "C": Els esportistes que tinguin un ELO català igual o inferior a 1700. (*)

(*) L'ELO català de referència serà el de la llista de setembre de 2021.

RITME DE JOC:
El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

AVALUACIÓ:
Els tres grups (A, B i C) s'avaluaran per ELO català i per ELOFIDE.

DESCANSOS:
Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts, a no ser que el director del torneig i/o l'àrbitre principal del torneig determini una altra cosa.
Els descansos s'han de sol·licitar durant el torneig -abans d'acabar la ronda en curs- a l'àrbitre principal segons el formulari que estarà a disposició dels jugadors a la sala de joc. Si es vol demanar bye a la primera ronda, s'ha de sol·licitar mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES:
L'esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l'àrbitre, serà retirat del campionat.
Si hi ha una justificació a la incompareixença, l'esportista l'ha de comunicar el mateix dia de joc abans de les 22:00 hores, directament a l'àrbitre principal. Tot seguit, si les circumstàncies ho permeten, es publicaran els aparellaments.
Dues "no presentacions", justificades o no, suposen la retirada definitiva del campionat.
Una "no presentació injustificada" pot suposar la pèrdua d'un punt a la classificació final.
Tot esportista eliminat / retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS:
L'esportista que es presenti amb 30 minuts de retard respecte a l'hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida, tret que l'àrbitre decideixi una altra cosa.

APARELLAMENTS i RESULTATS
Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran als webs de la Federació Catalana d'Escacs i de Chess-Results.
Cada diumenge en acabar la ronda o durant els dilluns es publicaran els aparellaments, i hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 24:00 hores del dimarts, excepte millor criteri de l'àrbitre.

DESEMPATS:
1. Bucholz-1 amb ajustament FIDE – oponent virtual
2. Bucholz Total amb ajustament FIDE – oponent virtual
3. Resultat Particular
4. Sonneborn-Berger amb ajustament FIDE-oponent virtual
5. Performance Recursiva (54)
6. Sorteig

ANOTACIÓ:
Segons les Lleis dels Escacs, els esportistes no podran deixar d'anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler d'escacs.

OBLIGACIONS:
Els participants al campionat hauran de col·locar les peces sobre el tauler i, en acabar la partida, recollir-les i portar-les, junt amb el tauler i rellotge, al lloc que l'organització designi.

RECLAMACIONS:
Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.
Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l'equip arbitral haurà d'estar feta per escrit i lliurada a l'àrbitre principal / director del Torneig en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

TELEFONIA:
Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l'àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l'expulsió de la sala de joc de l'espectador.

DIRECCIÓ TORNEIG:
El director del Torneig serà el Sr. Javier Pescador Serrano.

ARBITRATGE:
En licitació

ÈTICA:
Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.
No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l'àrbitre.
No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

PUBLICITAT:
La Federació Catalana d'Escacs – delegació de Tarragona té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l'organització a publicar imatges del torneig en les quals apareguin per tal de fer difusió de l'activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d'Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

ESPECTADORS:
Segons normativa COVID no podran accedir espectadors a la sala de joc, els jugadors en acabar les partides hauran d'abandonar també la sala.
Els jugadors d'altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l'àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar l'àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 12.7).

INVITACIONS

Per facilitar el muntatge de la sala, els clubs que s’ofereixin a col·locar escaquers, caixes de peces, rellotge i números a sobre de les taules abans de l’inici de la ronda, se’ls assignaran tres invitacions a la inscripció per cada dues jornades que munten, o una invitació si és només una jornada. S’exceptuen la primera i la darrera jornada (1a i 9a ronda). El Club Escacs Hospitalet de l’Infant no està inclòs en aquestes invitacions. Els clubs que vulguin assumir el muntatge de la sala ho han de comunicar mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR:
El torneig contemplarà el Pla d'actuació per prevenir el contagi per COVID-19 (versió 2.1) penjat al web www.escacs.cat-
Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCE i FIDE.
La participació en el campionat implica l'acceptació d'aquestes Bases.

PREMIS i TROFEUS
300 euros + Trofeu per al Campió, 200 euros + trofeu per al Subcampió i 100 euros i trofeu per al Tercer classificat del GRUP "A".
150 euros + Trofeu per al Campió, 100 euros + trofeu per al Subcampió i 50 euros i trofeu per al Tercer classificat del GRUP "B".
150 euros + Trofeu per al Campió, 100 euros + trofeu per al Subcampió i 50 euros i trofeu per al Tercer classificat del GRUP "C".