Equips de la Delegació de Girona per a la Lliga Catalana de la temporada 2018 i la classificació de segona i tercera categoria de Girona de la temporada 2017

Divisió d’Honor

 • Gerunda
 • Figueres
 • Olot

Primera Divisió

 • Banyoles
 • Gerunda B

Segona Divisió

 • Guixolenc
 • Platja d’Aro
 • Tordera
 • Cassà de la Selva (puja de preferent de Girona)

Preferent

 • Santa Eugènia (baixa de segona divisió)
 • Figueres B (baixa de segona divisió)
 • Gerunda C
 • Palafrugell
 • Hostalric
 • Bisbal d’Empordà
 • Dotze Castells
 • Palafolls
 • Figueres C
 • Alt Empordà (puja de primera de Girona)

Primera Categoria

 • Blanes (baixa de preferent de Girona)
 • Tordera B (baixa de preferent de Girona)
 • Olot B
 • Banyoles B
 • Sant Gregori
 • Santa Eugènia B
 • Lloret
 • Gerunda D
 • Santa Pau (puja de la segona categoria de Girona)
 • Gerunda E (puja de la segona categoria de Girona)

Segona Categoria

 • Guixolenc B (baixa de la primera categoria de Girona)
 • Olot C (baixa de la primera categoria de Girona)
 • Caldenc (baixa de la primera categoria de Girona)
 • Platja d’Aro B (tercer classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Olot D (quart classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Santa Eugènia C (cinquè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Banyoles C (sisè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • L’Escala (setè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Vilobí (vuitè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Gerunda F (novè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Cassà de la Selva B (desè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Olot F (onzè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Figueres D (dotzè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Olot E (tretzè classificat de segona categoria de Girona 2016)
 • Atzucac (puja de la tercera categoria de Girona)
 • Gerunda G (puja de la tercera categoria de Girona)

Tercera Categoria

 • Hostalric B (catorzè classificat de segona categoria de Girona 2016, perd la categoria)
 • Dotze Castells B (quinzè classificat de segona categoria de Girona 2016, perd la categoria)
 • Santa Eugenia D (setzè classificat de segona categoria de Girona 2016, perd la categoria)
 • Palafrugell B (tercer classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Gerunda H (quart classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Alt Empordà B (cinquè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Marítim de Blanes (sisè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Figueres E (setè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Palafrugell C (vuitè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Atzucac B (novè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Hostalric C (desè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Santa Eugenia E (onzè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Olot H (dotzè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Olot G (tretzè classificat de tercera categoria de Girona 2016)
 • Caldenc B (catorzè classificat de tercer