VIST, L’acta del partit entre el Sant Gregori-Lloret de la Primera Categoria de Girona, on es reflecteix la reclamació efectuada pel jugador del Lloret, Georgi Kirilov, que acusa el seu adversari, després de perdre la partida, d’haver anotat incorrectament les jugades.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 19/03/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, L’acta del partit entre el Sant Gregori-Lloret de la Primera Categoria de Girona, on es reflecteix la reclamació efectuada pel jugador del Lloret, Georgi Kirilov, que acusa el seu adversari, després de perdre la partida, d’haver anotat incorrectament les jugades.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

8.1 En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar les seves pròpies jugades i les del seu adversari en la forma correcta, jugada rere jugada, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure apèndix C), en la planella prescrita per a la competició. Està prohibit anotar les jugades abans de fer-les, excepte quan el jugador estigui reclamant taules segons els articles 9.2.

8.7 En finalitzar la partida, ambdós jugadors signaran les dues planelles i indicaran el resultat. Aquest resultat es mantindrà encara que sigui incorrecte, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

CONSIDERACIONS

  1. El jugador Georgi Kirilov reclama que el seu adversari no anotava correctament les jugades un cop finalitzada la partida. La manera correcta d’actuar en aquests casos és fer la reclamació als delegats del partit en el moment que es produeix la irregularitat, no quan ja ha finalitzat la mateixa.
  2. Les lleis dels escacs obliguen a anotar correctament jugada a jugada.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Advertir el jugador del Sant Gregori, Enric Notario, que les jugades s’han d’anotar de manera correcta durant tota la partida, encara que la reclamació del seu adversari no es pot admetre per no haver-se efectuat en temps i forma correcta.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 19 de març de 2014