Publicació de la Circular CAT/EBA 16/2022 Concentració de cap de setmana a l'alberg Xanascat La Molina

Autorització firmada pel pare/mare o tutor. 

FITXA En el cas que algun alumne o participant tingui alguna al·lèrgia o trastorn alimentari.