El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la resolució per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya executats durant la temporada 2016-2017.  

Enllaç: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=794759&language=ca_ES