Benvolgut/da company/a:

Mitjançant aquesta circular es comunica els/les àrbitres designats/des la següent prova oficial de la FCE.

 

Competició:

Obert Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Lloc:

Barcelona

Dates:

8 d’octubre de 2022

Places

Àrbitre principal

Àrbitre adjunt

Manolo Navarro

Laura Martín

Altres licitacions

  

 

Si has estat designat com a àrbitre principal d’aquesta prova, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta en la circular ARB 18/2021 (convé recordar que no es podrà satisfer el pagament dels honoraris establerts fins que l’informe del torneig hagi estat verificat i validat).

Un cop finalitzada la prova, la FCE enviarà un justificant per l'honorari (amb la retenció del 2%) i un altre, si és pertinent, per a les dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat i documentat, per procedir al pagament d'aquest.

 

Esparreguera, 29 de setembre de 2022

Signat: Guillem Cintas Zuazua

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE.