El projecte “Escacs a l’escola rural” té com a objectiu introduir els escacs, en horari lectiu, a les Zones Escolars Rurals (ZER) i a les escoles rurals amb la finalitat d’utilitzar-los com a eina educativa per reforçar els valors, els hàbits i les àrees curriculars.
Els escacs són una eina d’aprenentatge transversal, interdisciplinària i molt integradora, amb la qual es poden potenciar les competències bàsiques d’una forma lúdica i activa. Per aquest motiu molts països han apostat per integrar-los al seu sistema educatiu i, d’aquesta manera, contribuir en la formació de ciutadans amb un esperit crític i competents en la seva vida diària.
Aquesta proposta educativa s’ha organitzat en dues línies de formació adreçades a tots els mestres i escoles que hi estiguin interessades:

• Programa d’aprenentatge de l’anglès a través dels escacs: Programa “Chess and English”.

• Programa d’utilització dels escacs com a eina transversal i interdisciplinar: Programa “Escacs a l’escola”.

   Flyer Escacs a Escola Rural 

 

Botiga en línia