REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del Sr.  Joan Jover, on diu que el seu fill Pau Jover va ser agredit durant un campionat d’escacs en data 1 de maig.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre a tràmit aquesta denúncia ja que es va produir en un Campionat que no està sota la tutela de la Federació Catalana d’Escacs, ja que no es tracta d’un torneig oficial ni homologat i per tant aquest Comitè no te competències sobre aquest assumpte.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació del jugador Jaume Puig Argilés, on diu que va ser aparellat al Campionat de Veterans a la fase prèvia del Vallés 2008.

 

VIST, que l’àrbitre i organitzador del Torneig Pere Reginaldo corrobora aquesta versió.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

1.      Admetre la reclamació del jugador Jaume Puig perquè aquestes partides no siguin comptabilitzades per elo.

2.      Amonestar el Sr. Pere Reginaldo, ja que va tenir un comportament de deixadesa de les seves funcions com àrbitre i director del Torneig.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia del jugador David Ayza, on diu que el jugador Jordi Vives va realitzar ofenses contra ell i els membres del club Barceloneta en el local de la UGA durant el VI Open Amateur Edami. 

VIST, les al·legacions del jugador Jordi Vives. 

VIST, les declaracions a aquest comitè de l’àrbitre del Torneig, on ratifica el comportament inadequat de Jordi Vives. 

Aquest comitè considera que la paraula  “impresentable” no és en sí mateix un insult que es pugui considerar com una falta greu, tot i que les formes i el to de veu que va utilitzar el Sr. Vives estigui en el llindar de l’insult i l’ofensa greu.  

Per la present resolució s’acorda: 

1.      Amonestar el jugador Jordi Vives i advertir que és el segon avís que aquest Comitè li fa i que davant una nova infracció per aquest mateix assumpte podria ser sancionat amb més gravetat per reiteració.

2.        El Sr. Jordi Vives haurà de demanar públiques disculpes al Sr. David Ayza i als components del club Barceloneta mitjançant escrit que serà publicat a la web de la Federació Catalana d’Escacs. En aquesta disculpa pública  haurà de comprometre’s ,a més a més, a no tornar a caure en aquest tipus de comportament.  El termini per presentar aquesta carta serà de 15 naturals des de la recepció d’aquesta resolució.  

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 29 de maig  de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia de la Sra. Mercè Mola, on diu que el Campionat Juvenil Montgrí – Illes Medes 2008 va canviar les dates perquè coincidia amb un torneig oficial de la Federació.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No acceptar a tràmit aquesta denúncia, ja que retardar les dates d’ un torneig homologat per la coincidència amb un torneig oficial de la Federació no està tipificat als reglaments federatius que sigui sancionable.

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 29 de maig  de 2008

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 28 de maig de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del jugador Pedro Valarezzo, on diu que no es va aplicar correctament el reglament del sistema suís durant el Campionat obert de Sant Adrià 2008. 

VIST, i analitzats els aparellaments d’aquest campionat. 

Per la present resolució s’acorda: 

No admetre a tràmit aquesta denúncia, ja que l’àrbitre  del Torneig de Sant Adrià, Sr. Roger Rodríguez, va actuar en tot moment d’acord amb la reglamentació vigent i aquest Comitè no troba cap irregularitat en l’aplicació del Sistema Suís. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 29 de maig  de 2008