REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 21 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Cooperativa Molí Nou i l’Ateneu Barcelonès de la ronda 8 del Campionat de Catalunya per Equips de Primera Categoria de Barcelona, on al jugador  Gomila li sona el mòbil i el contesta en la sala de joc .

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Sancionar al Sr. Gomila amb la pèrdua del punt de la seva partida per contestar el mòbil en la sala de joc.

 

El resultat de l’encontre serà per tant:

 

Cooperativa Molí Nou 4,5 – Ateneu Barcelonès 3,5

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona,  22 de març de 2007

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11  hores del dia 14 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Vilasanés i Colmena B de la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips de Primera Categoria de Barcelona, on al jugador de la Colmena Rashe Minhaz li sona el mòbil i el seu adversari deixar de jugar i reclama el punt de la partida.

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

  1. Advertir el jugador Marc Rashed Minhaz que en cas de reincidència podria ser inhabilitat o castigat amb el punt de la partida.

  2. Amonestar el delegat del Vilassanés Sr. Aragonés ja que no te potestat per adjudicar partides. En cas de no posar-se d’acord els delegats la partida s’ha de continuar sub-condicione. (Veure el Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs Art. 3 Funcions del Delegat i Article 7 joc subcondicione).

  3. Donar per guanyada la partida a Rashed Mihaz de la Colmena perquè el seu adversari es va negar a continuar subcondiciones i no tenia raó en la seva reclamació.

  4. El resultat final del matx és Vilasanes 4,5 – Colmena 2,5

  

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona,  14 de març de 2007

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 7 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de  Sant Gregori i Palafrugell de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips de Primera Categoria de Girona, on al jugador Salvador Ferre li sona el mòbil.

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Advertir el jugador Salvador Ferrer del Palafrugell que en cas de reincidència podria ser inhabilitat o castigat amb el punt de la partida.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  7 de març de 2007

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 17  hores del dia 7 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Arenyenc i Sant Andreu B de la ronda 6 del Campionat de Catalunya per Equips de Preferent de Barcelona, on al jugador Marc Iglesias del Arenyenc li sona el mòbil.

 

ATÈS, el que diu la circular 19/2006 i  62 /2006 de la FCE

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Advertir el jugador Marc Iglesias que en cas de reincidència podria ser inhabilitat o castigat amb el punt de la partida.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona,  7 de març de 2007

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 17 hores del dia 7 de març de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 6 del Campionat de Catalunya per equips:


Incompareixences: Amposta B (dues incompareixences), La Senia (dues incompareixences), Centro Aragonés, Zlotnik B,  Sant Adria E.  

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per a tots els equips que hagin fet una sola incompareixença (Aragones, Zlotnik B) i quatre vegades la inscripció als equips que han fet dues incompareixences i que a més queden eliminats de la competició (Amposat B i Senia).

 

En el cas del Sant Adrià B no es considera que ha estat una incompareixença a efectes sancionadors ja que s’ha produït per una causa de força major. Tampoc comptarà a efectes d’elo als jugadors del Sant Adrià.  El resultat del matx amb el Cadena es el següent:

 

Sant Adrià E 0 – Cadena 3 (a l’acta signada per ambdós delegats figura també la incompareixença del primer tauler del Cadena)

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 07 de març de 2007