El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 

VIST, els recursos d’apel.lació dels Clubs La Lira i la Gran Penya contra la resolució del Comitè de Competició de la FCE 17/2017.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 17/2017.

AL.LEGACIONS DELS RECURRENTS

-          El Club La Lira al·lega que la Federació no ha incomplert la Reglamentació, sinó que no l’ha aplicat  “amb la correcció necessària” per no complir estrictament els criteris de proximitat geogràfica.

-          El  Club La Lira al·lega que el sorteig no és una manera adequada per distribuir els equips.

-          El Club Gran Penya considera que no s’ha complert el criteri geogràfic i que el reglament no parla de sorteig per distribuir els equips per grups.

-          Els Clubs reclamants demanen l’intercanvi de grups entre els equips recurrents o bé que els Comitès Disciplinaris donin la raó en què l’aplicació reglamentaria no ha estat correcta.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pels clubs Gran Penya de Vilanova i La Lira, on demanen un intercanvi de Grups entre aquests equips a la Segona Divisió Catalana de la Lliga 2018.

VIST, l’informe de la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pel jugador J.C.M. de codi 4577, on diu que no està d’acord en la resolució de l’àrbitre del Torneig, en què li dóna la partida per perduda per tenir el mòbil encès a sobre de la taula de joc.

VIST, L’informe arbitral.

ANTECEDENTS

Abans d'anunciar l'inici de la ronda, l’àrbitre va recordar als jugadors que els telèfons mòbils han d'estar completament apagats i que abans de començar les partides podien comprovar que efectivament els tenien desconnectats. El jugador J.C.M de codi 4577. era present a la sala en aquest moment.

Durant la primera hora de joc l’àrbitre va  observar, en una ocasió, que el jugador J.C.M. treia el mòbil de la butxaca del pantaló i el tornava a guardar en un instant. Aleshores li va dir “està apagat, oi? Sap que no es pot tenir engegat.” i va respondre que sí estava apagat.

Passades dues hores de l'inici de ronda, encara amb la partida en joc, d’àrbitre va observar que el mòbil estava a la taula, al costat del jugador, i va trobar que estava engegat (es veuen icones a la pantalla).  L’àrbitre va donar la partida per perduda al jugador.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels Escacs de la FIDE diuen:

11.3.1 Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier tipo de notas, fuentes de información o consejos; o analizar cualquier partida en otro tablero.

11.3.2.1 Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego.

11.3.2.2 Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases de un torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera que l’àrbitre de la Competició va actuar d’acord amb la reglamentació vigent de manera escrupolosa i  que, per tant, la reclamació no ha de ser acceptada.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la decisió arbitral de donar per perduda la partida al jugador de codi 4577.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 27 d’octubre de 2017

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia efectuada pel jugador de codi 10981, en el sentit que  el jugador de codi 24426 li va increpar fora de la sala de joc del Torneig Internacional de Sants al mes d’agost del 2017.

VIST, les al·legacions del jugador de codi 24426, on no reconeix els fets.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit de l’àrbitre C.G. amb codi de jugador 13220, on explica que durant la competició del Tancat per Norma de Mestre Internacional Societat Coral Colon 2017, disputat de forma paral·lela al XI Obert d’Escacs de la Societat Coral Colon de Sabadell 2017, durant els divendres a la nit del 3 de febrer de 2017 al 31 de març de 2017, va ser modificat un resultat que en principi figurava a l’informe arbitral com incompareixença i que després va aparèixer com empat.

Llegeix més...

El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

VIST, la denúncia de l’àrbitre del Campionat de la Minicopa de Tarragona.

VIST, la confirmació del jugador primer tauler de l’Amposta Sub-14,  segons la qual va rebre instruccions de què havia de perdre el seu equip.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia de l’àrbitre del Campionat de la Minicopa de Tarragona.

VIST, la confirmació del jugador primer tauler de l’Amposta Sub-14, conforme va rebre instruccions de què havia de perdre el seu equip.

VIST, les al·legacions de D.R. amb número de codi de jugador, 2309, on di entre altres coses que altres equips de la Competició van fer el mateixos actes pels quals se l’imputa.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre els equips Castellano Leonés i el Tres Peons I de la Tercera Categoria de Barcelona, ronda 9, on el jugador del Centro Castellano Leonés amb codi 356869 no continua jugant la seva partida perquè al.lega que el seu adversari ha estat ajudat pel seu delegat apropant-li una dama.

Llegeix més...

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla,  

VIST,  l’escrit de l’àrbitre de la FCE, R. R., amb codi de jugador 12380, on diu que per un defecte de forma quedi anul·lada la sanció descrita a la circular 3/2017, ja que no va ser notificada al seu club, sinó directament a ell.

VIST, el recurs d’apel.lació de l’àrbitre R.R. amb codi de jugador 12380.

VIST, la resolució 08/2017 del Comitè de Competició.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre els equips al PLAY OFF DESCENS DE PRIMERA PROVINCIAL TGN 2017 del Peó Vuit B i Lira Vendrellenca B.

VIST, la denuncia del Peó Vuit que al·leguen alineació indeguda de la Lira Vendrellenca.

Llegeix més...

Xarxes socials