ÍNDEX

1.   GENERAL
2.   LLIGA CATALANA
3.   CLUBS
4.   TORNEIGS
5.   ELO
6.   ÀRBITRES
7.   MONITORS 

 

 

GENERAL

 

1.1. Quin període comprèn la temporada de la Federació Catalana d’Escacs?

El període de la FCE és d’any natural, és a dir, de gener a desembre del mateix any.

1.2. Quina és la validesa de la llicència esportiva de la Federació Catalana d’Escacs?

La validesa és des de que es tramita fins al 31 de desembre de l’any en curs.

1.3. Què compren la llicència com a esportista de la Federació Catalana d’Escacs?

La llicència permet poder participar en torneigs oficials i homologats de la Federació Catalana d’Escacs i d’altres activitats que sigui requisit tenir llicència.

1.4. Vull participar en torneigs homologats i oficials de la Federació Catalana d’Escacs, cal que tingui llicència federativa?

Sí, sense llicència federativa no pot participar en torneigs homologats i oficials de la Federació Catalana d’Escacs.

1.5. Vull participar en torneigs homologats i oficials de la Federació Catalana d’Escacs, què he de fer?

En primer lloc, dirigir-se a un club i allà li tramitaran la llicència d’esportista. Sense llicència federativa no pot participar en torneigs vàlids per elo FCE.

1.6. Des de quan podem donar d’alta la llicència d’esportista ?

La llicència d’esportista es pot donar d’alta o renovar en qualsevol moment. Les renovacions dels esportistes per a la temporada és des de que s’inicia el període de tramitació de llicència (cap el mes d’octubre fins el mes de desembre). Es publica a la circular corresponent.

1.7. Puc tenir llicència sense estar afiliat a un club?

No. Els esportistes han de tenir llicència per un club registrat a la Federació Catalana d’Escacs.

1.8. On puc trobar el llistat de clubs?

Al web de la Federació Catalana d’Escacs, apartat de clubs, es troben tots els clubs afiliats a la pròpia Federació. Aquest llistat es pot filtrar per població o delegació provincial.

1.9. On puc trobar el codi dels clubs?

Al web de la Federació Catalana d’Escacs, apartat de clubs. Cercant el club desitjat apareix el codi de club al costat del nom.

1.10. Em puc dirigir a qualsevol club?

Sí, pot anar al club que més desitgi. Cada club té la seva forma d’organització i les seves quotes.

1.11. Quin preu té la llicència d’esportista?

Cada any es publica la circular corresponent amb els preus de les llicències de diferents trams d’edats. En aquesta circular s’inclou també els preus de les llicències d’àrbitres i monitors.

1.12. Té algun recàrrec tramitar la llicència fora d’aquest període?

En el cas de les noves llicències no tenen cap mena de recàrrec. Les renovacions, passat el període per a renovar les llicències d’esportistes, tenen un recàrrec indicat a la circular corresponent.

1.13. Ha vingut al club un esportista que fa anys tenia llicència, que he de fer per donar-lo d’alta?

Has d’entrar a la gestió del club i buscar l’esportista pel seu nom i cognom. Si havia tingut codi, aquest es mantindrà, juntament amb l’elo, tot i passar els anys. Quan es troba, es renova la llicència per l’any en curs. Si no apareix a la base d’esportistes s’ha de fer com a nova llicència, introduint les dades necessàries. Pot trobar més informació en aquest enllaç

1.14. Vull donar d’alta un esportista, com ho he de fer?

Has d’entrar a la gestió de club i tramitar com a nova llicència. En el cas que hagués tingut llicència fa anys, i estigui a la base de dades, s’ha de fer com a renovació de llicència. Pot trobar més informació en aquest enllaç

1.15. Vull donar d'alta un esportista que té Elo FIDE però no Elo català. Què he de fer?

Quan realitzes l'alta, pots indicar el seu codi FIDE. En aquest cas, l’Elo FIDE actual serà la referència per donar-li l'Elo català corresponent en el moment de donar d’alta la nova llicència.

1.16. Vull donar d'alta un esportista que només té Elo FEDA però no Elo català. Què he de fer?

En aquest cas, realitzes l'alta com una llicència nova. Per una altra banda, envies un correu a la FCE indicant el codi i elo FEDA de l’esportista. L’Elo FEDA actual serà la referència per donar-li l'Elo català corresponent en el moment de donar d’alta la nova llicència.

1.17. Al meu club tenim un esportista amb discapacitat. Té algun descompte en el pagament de la llicència federativa?

Sí. Heu de fer arribar a la FCE el certificat o carnet escanejat que indiqui el grau o percentatge de discapacitat. El percentatge mínim per demanar el descompte és del 33 %.

1.18. Per què es necessita el DNI de l’esportista?

L’escaneig del DNI és necessari per poder tramitar després l’assegurança de l’esportista i comprovar les dades de l’esportista.

1.19. Per què es necessiten totes les dades que es demanen de l’esportista?

Les dades són necessàries per poder tramitar després l’assegurança de l’esportista.

1.20. Què comprèn l'assegurança d'esportista?

Defunció o invalidesa permanent com a conseqüència accidental de l’activitat esportiva.

1.21. Encara que sigui a mitja temporada, es paga la quota de tot l’any?

Sí. La quota de federat és per any natural, sigui el moment que sigui que es federi una persona.

1.22. I si es treu la llicència en el mes de setembre, també paga la quota de tot l’any?

Depèn. En el moment que es s’activa l’opció de la llicència de 16 mesos, es pot escollir la llicència que es vol fer. Es pot fer la llicència per als 3 mesos restants de l’any, o bé federar-se per a 16 mesos, és a dir, des del setembre de l’any en curs fins el desembre de l’any següent.

1.23. Un esportista pot canviar de club a mitja temporada?

Segons el reglament de la Federació Catalana d’Escacs un esportista podrà canviar de club durant la temporada amb les següents condicions:

  • Que tingui per escrit l’autorització del club pel qual té llicència abans de canviar.
  • El canvi de club implicarà que el nou club ha de tornar a pagar a la FCE la llicència de l’esportista amb un recàrrec del 20% i el seu anterior club no recuperarà l’import de la llicència.
  • No podrà participar en competicions per equips durant el que resti de temporada amb el nou club. 

1.24. Un esportista pot tenir llicència d’esportista per a dues federacions de dues comunitats autònomes diferents?

No. El reglament de la Federació Espanyola d’Escacs no permet tenir dues llicències per a dues comunitats autònomes simultàniament.

1.25. I llavors, si l’esportista vol canviar de comunitat autònoma, què ha de fer?

L’esportista ha de donar-se de baixa de la comunitat autònoma d’origen, i un cop té el vist-i-plau d’aquella federació, donar-se d’alta a la federació de destí.

 

 

LLIGA CATALANA

 

2.1. Si vull que un esportista participi a la Lliga Catalana, què he de fer?

S’ha d’activar o donar d’alta abans del dijous de la setmana perquè pugui ser inclòs a la llista d’ordre de forces i jugar la ronda de la Lliga Catalana. Els límits per poder participar a la Lliga Catalana estan indicats en una altra pregunta.

2.2. Fins quan es poden fer llicències per què juguin la Lliga Catalana?

Les relacions d’esportistes podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els esportistes mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE.

2.3. Fins quan es poden ampliar les llistes d’ordre de forces per a la Lliga Catalana?

Les relacions d’esportistes podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els esportistes mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE.

2.4. Què he de fer si renovo un esportista i no em surt a la llista d’ordre de forces?

T’has de posar en contacte per correu electrònic a federacio@escacs.cat, abans de l’últim dia laborable de la setmana que has fet la renovació, indicant el club que ha fet la renovació i a quin número de llista vols introduir l’esportista.

2.5. Ja ha començat la Lliga Catalana i, a l’afegir un nou esportista, apareix com a bis. Quina és la raó?

Un cop s’ha tancat la llista d’ordre de forces només es poden afegir esportistes amb números bis seguint el reglament. Aquest número és el que li correspon per ordre de llista d’elo en relació al resta d’esportistes de la llista.

2.6. Si tinc un esportista amb un número bis, aquest fa que tots els esportistes de la llista baixin un número?

No. Els números de la llista de forces es mantenen. El que fa és augmentar el número d’esportistes disponibles de l’equip. És a dir, si un equip A té 10 esportistes més 1 bis, l’equip tindrà 11 esportistes disponibles, sense que el 10 (si l’equip és de 10) pugui baixar a l’equip inferior.

2.7. A la Lliga Catalana, el meu club ha alineat dos cops a un esportista i aquest no s’ha presentat. Es pot posar una tercera vegada?

No. Dues incompareixences d’un mateix esportista a la Lliga Catalana d’Escacs, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx, a més de les possibles sancions.

2.8. Al meu club tenim un esportista amb discapacitat. Què necessitem fer/saber per què jugui la Lliga?

Heu de fer arribar a la FCE el certificat o carnet escanejat que indiqui el grau o percentatge de discapacitat. A la circular de “Temes de la Lliga Catalana” s'indiquen les mesures de temps a aplicar durant la competició i com a referència general també disposem d'un reglament específic.

 

 

CLUBS
 

3.1. Vull crear un nou club, què he de fer?

S’ha d’omplir la documentació d’afiliació publicada al web i enviar-la per correu electrònic. En el document d’afiliació ha d’aparèixer mínim els càrrecs importants i totes les dades. En el moment que la Federació Catalana d’Escacs ho trobi correcte, enviarà el codi de club i una contrasenya. Serà en aquell moment que haurà de crear 4 llicències mínim per poder constituir-se com a club.

3.2. Vull registrar el nou club al Registre de Clubs del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, què he d’aportar?

Tota la informació es troba en aquest enllaç.

 3.3. Què he de fer per tenir la responsabilitat civil del meu club en vigor?

Contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de qualsevol asseguradora que n’ofereixi.

3.4. Un cop creat el club, com funciona la comptabilitat?

Cada club té un compte associat a la Federació Catalana d’Escacs per tal de que aquesta pugui fer càrrecs de les quotes de club, de torneigs, etc....que correspongui. Aquesta comptabilitat està sempre disponible des del web. En les dates estipulades s’han de fer els pagaments del deute que es pugui tenir.

3.5. Però aquest compte és el compte corrent del club que té a l’entitat bancària?

No, és un compte que té la Federació Catalana d’Escacs per tal de portar els càlculs del club. No té cap vincle amb el compte corrent de l’entitat bancària.

3.6. Es poden fer domiciliacions bancàries?

No, la Federació Catalana d’Escacs no té cap domiciliació amb cap club. És el club qui ha de fer el pagament als comptes de les entitats bancàries per tal de poder liquidar els deutes.

3.7. Puc carregar qualsevol càrrec al compte del club?

No. Només es poden carregar algunes inscripcions que ho indiqui la circular del torneig en qüestió, inscripcions que ho indiqui el responsable o el president del club o, fins i tot, planilles. En cap cas es pot carregar altres conceptes que no accepti la pròpia Federació Catalana d’Escacs.

3.8. Puc demanar factures de les despeses del club?

Sí, es pot demanar factures a través del correu electrònic federacio@escacs.cat amb el nom del club i les factures que es necessiten. La Federació Catalana d’Escacs les farà arribar per al mateix canal. Si es necessita alguna cosa especial a les factures, s’haurà d’especificar en el correu electrònic on es demani.

3.9. Vull que les factures tinguin introduïdes les dades del club i el NIF, és possible?

Sí, sempre que les dades en qüestió estiguin introduïdes a la gestió del club per tal de tenir totes les dades necessàries.

3.10. Vull liquidar el deute existent del meu club. Com puc fer-ho?

A la circular de la "Lliga Catalana" hi ha tres números de compte bancaris de la Federació Catalana d'Escacs. Es pot fer el pagament a qualsevol de les entitats que hi apareixen, però sobretot s’ha d'indicar a "concepte" de la transferència el nom del club que fa el pagament.

3.11. Quin són els terminis de pagament de les llicències o altres despeses del nostre club?

La circular referent a les “Quotes” de l’any explica la data màxima per fer els pagaments de totes les despeses del club al llarg de la temporada. En el cas que no es faci la liquidació del deute hi haurà recàrrecs estipulats a la circular segons la demora en el pagament.

3.12. Vull entrar a la gestió del meu club i no recordo la contrasenya. Com la puc recuperar?

Has d’introduir el codi de club a l’apartat del Login i clicar sobre “Has oblidat la contrasenya?” Et demanarà un correu electrònic que ha de ser el mateix que té la Federació a la seva base de dades del club. Un cop escrit, rebràs un correu electrònic amb un codi de validació i un enllaç. Clica l’enllaç i afegeix el codi de validació on et demana, a més de l’usuari.

3.13. I si no rebo el correu electrònic per a la recuperació?

Pot ser que no hagis introduït bé el correu electrònic o bé, el correu indicat no coincideix amb el que te la base de la Federació. Si no reps resposta, comprova quin és el correu correcte per rebre aquesta informació i, si no pots, truca a la Federació Catalana d’Escacs.

3.14. Vull entrar a la gestió del meu club i no recordo el meu usuari. Com ho puc saber?

Hi ha dues formes:

  • Pots consultar-ho en el llistat de clubs de la llista de la Federació Catalana d’Escacs (CLUBS) i cercant el club t’apareixerà el codi de club al costat del seu nom. 
  • Pots clicar sobre la pregunta “Has oblidat el nom d’usuari?” i et demanarà un correu electrònic que ha de ser el mateix que té la Federació a la seva base de dades del club. Un cop escrit, rebràs un correu electrònic amb el teu usuari i un enllaç. Clica l’enllaç i afegeix l’usuari i la contrasenya.

3.15. Vull modificar algunes dades de la gestió del club, què he de fer?

Has d’entrar a la gestió del club i modificar-les. Hi ha dades que no les pot modificar el propi club, ja que només les pot modificar la Federació Catalana d’Escacs. En aquest cas, t’has de posar en contacte amb la Federació Catalana d’Escacs a través del correu electrònic o el telèfon. 

3.16. Hem modificat la Junta Directiva del club, què he de fer?

Enviar a la Federació Catalana d’Escacs un correu amb els nous membres de la Junta i modificar-ho a la gestió administrativa del club.

3.17. I pel que fa al Consell Català de l’Esport, com ho comuniquem?

T’has d’adreçar directament al Consell Català de l’Esport i registrar la documentació necessària per al canvi al Registre.

3.18. Vull que la Federació Catalana d’Escacs em faci arribar algun paquet, és possible?

La Federació Catalana d’Escacs pot enviar qualsevol paquet al club que ho demani, però les despeses aniran a càrrec del club que ho sol·liciti.

 

 

TORNEIGS

 

4.1. Quina diferència hi ha entre torneigs homologats i oficials de la Federació Catalana d’Escacs?

Els torneigs homologats són torneigs privats organitzats per un club afiliat a la Federació Catalana d’Escacs. Els torneigs oficials són els torneigs organitzats per la pròpia Federació Catalana d’Escacs.

4.2. Com puc assabentar-me dels torneigs que s’organitzen a Catalunya?

Els torneigs homologats estan recollits en el llistat de torneigs de la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs, mentre que els oficials estan indicats en el calendari oficial de la Federació Catalana d’Escacs i anunciats a través de les seves circulars.

4.3. Em vull inscriure en un torneig, què he de fer?

Si és un torneig homologat, anar directament a l’organització del torneig. En el cas que sigui un campionat de la Federació Catalana d’Escacs, dirigir-se a la circular del campionat i buscar l’enllaç de les inscripcions.

4.4. Com puc tenir informació d’un torneig homologat?

Pots dirigir-te al web del club organitzador per poder tenir informació o bé, llegir les bases del torneig per poder fer la consulta al correu electrònic o al telèfon que indiquen aquestes.

4.5. Com sé que he fet correctament la inscripció a un torneig oficial de la Federació Catalana d’Escacs?

Quan s’acaba d’omplir el formulari apareix una pàgina indicant que ha fet correctament la inscripció. En el cas que no estigui correcte, el propi formulari li indica quina dada obligatòria està buida.

4.6. Estic pensant organitzar un torneig de ritme ràpid en el meu club, com he de fer per registrar-lo?

S’ha d’enviar al correu torneigs@escacs.cat el registre d’homologació de torneigs correctament complimentat que es pot trobar a l’apartat d’impresos del web de la Federació Catalana d’Escacs. Si està correcte es tramitarà, si no ho està es retornarà per rebre-ho correctament.

4.7. Estic pensant organitzar un torneig de ritme lent en el meu club, com he de fer per registrar-lo?

S’ha d’enviar al correu torneigs@escacs.cat el registre d’homologació de torneigs correctament complimentat que es pot trobar a l’apartat d’impresos del web de la Federació Catalana d’Escacs. Si està correcte es tramitarà, si no ho està es retornarà per rebre-ho correctament.

4.8. Quin preu té registrar un torneig?

Els preus de cada registre estan marcats a la circular corresponent. Aquesta quota depèn del tipus de torneig que s’organitzi i es carregarà al club organitzador en el moment de fer el registre. En el cas que finalment no es dugui a terme, la quota no es retirarà del càrrec.

4.9. El torneig té algun altre cost ?

Sí, a més de la quota del registre del torneig, si el torneig és vàlid per elo FIDE té un cost per esportista inscrit.

 

 

ELO

 

5.1. Què és l’ELO?

El sistema de puntuació Elo és un mètode per calcular la força relativa dels esportistes.

5.2. Com es calcula l’ELO?

Es pot trobar a l’enllaç següent, a la part I, capítol 3: ELO.

5.3. Quants ELO hi ha?

A la Federació Catalana d’Escacs hi ha 2 elos, l’elo estàndard i l’elo ràpid. L’Elo estàndard és per torneigs amb un mínim de 60 minuts, tenint en compte l’increment de cada jugada. L’Elo ràpid és per a torneigs amb menys de 60 minuts, tenint en compte l’increment de cada jugada. També existeix l’Elo FEDA (de la Federación Española de Ajedrez) i els 3 de l’Elo FIDE (Federació Internacional d’Echecs), l’standard, el rapid i el llampec.

5.4. Es comptabilitzen tots els torneigs disputats per ELO FCE?

No, només els que estan registrats a la Federació Catalana d’Escacs.

5.5. Quins torneigs comptabilitzen per ELO FCE, FEDA i FIDE?

Els torneigs que han sigut registrats prèviament a la Federació Catalana d’Escacs i registrats per als elos que indiquin. A les bases dels torneigs s’ha d’indicar per a quins elos és vàlid el torneig.

5.6. On puc trobar la meva variació d’elo d’un torneig ja avaluat?

Es pot trobar al web de la Federació Catalana d’Escacs a l’apartat d’esportistes, cercant el nom de l’esportista i clicant a la icona d’elo. Allà es pot consultar la variació actual i la de les diferents llistes d’avaluacions.

5.7. Què passa si una avaluació està mal calculada?

T’has de posar en contacte, mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat indicant el nom de l’esportista i en quin torneig està l’error. El responsable contestarà al correu si és favorable o no.

 

 

ÀRBITRES

 

6.1. Sóc àrbitre d’escacs, quina quantitat i com puc pagar la meva quota d’àrbitre?

La quota d’àrbitre dependrà del tipus de titulació que es tingui i del tipus de torneigs que s’arbitri. Tot està indicat a la circular corresponent. La quota es pot pagar als comptes bancaris que té la Federació Catalana d’Escacs.

6.2. Vull arbitrar per primera vegada un torneig vàlid per elo FIDE, que he de fer?

Si no es té la llicència corresponent de la Federació Catalana d’Escacs pagada, s’ha de liquidar, i a més, un pagament a fons perdut de 20€ per a la FIDE per poder arbitrar torneigs vàlids per elo FIDE. Aquests 20 € només es paga un cop si es manté en actiu.

6.3. Vull licitar un torneig oficial de la Federació Catalana d’Escacs, què he de fer?

Per poder licitar un torneig oficial s’ha de tenir liquidada la quota d’àrbitre que correspongui. Un cop això, enviar un correu a arbitres@escacs.cat i federacio@escacs.cat licitant els torneigs interessats en arbitrar.

6.4. Vull arbitrar un torneig privat i homologat per la Federació Catalana d’Escacs, què he de fer?

Per poder arbitrar un torneig s’ha de tenir liquidada la quota d’àrbitre que correspongui. Un cop això, dirigir-se al club organitzador comunicant que t’interessa arbitrar el torneig. És amb l’organització amb qui has de tractar els temes.

6.5. Si sóc un àrbitre de fora de Catalunya, i tinc la llicència arbitral pagada a una altra comunitat o país, he de pagar alguna cosa?

Sí. En el cas de tenir la llicència pagada a una altra comunitat o país, només cal liquidar la llicència arbitral de la Federació Catalana d’Escacs que s’indica a la circular corresponent.

 

 

MONITORS

 

7.1. Per a què serveix tenir el títol de monitor federatiu o el títol de Tècnic de Nivell I de la Federació Catalana d’Escacs?

Actualment, l’Estat demana que tots els interessats en realitzar classes d’escacs a escoles, entitats, associacions o altres ens, estiguin registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC). Poden haver inspeccions de treball i si el monitor/entrenador no està registrat pot rebre una multa.

7.2. Estic impartint classes d’escacs a mode voluntari en una associació i no tinc la titulació, puc tenir problemes?

La Federació Catalana d’Escacs no pot garantir que no es multi a les persones que facin classes desinteressadament.

7.3. Per a què serveix pagar la quota de monitor de la Federació Catalana d’Escacs?

Pagar la quota que s’indica a la circular corresponent dóna avantatges per als monitors respecte a inscripcions a tallers o d’altres activitats amb la finalitat d’arribar als monitors.

7.4. Per treballar per la Federació Catalana d’Escacs com a monitor, cal que tingui aquesta quota pagada?

Sí. Tot monitor o entrenador que realitzi alguna activitat remunerada per la Federació Catalana d’Escacs ha de tenir la quota de l’any pagada.

7.5. Estic interessat en tenir la llicència de monitor federatiu de la Federació Catalana d’Escacs, què he fer?

Per tenir la llicència de monitor federatiu s’ha de fer un curs, que s’anuncia a través de circular. S’ha de complir els requisits, realitzar el mínim d’assistència presencial al curs, aprovar totes les parts de l’examen i realitzar o convalidar unes pràctiques de monitor d’escacs.

7.6. Estic interessat en aconseguir el títol de Nivell I, què he fer?

Per aconseguir el títol de Nivell I, s’ha de fer un curs, que s’anuncia a través de circular. S’ha de complir els requisits, realitzar el mínim d’assistència presencial al curs, aprovar totes les parts de l’examen i realitzar o convalidar unes pràctiques de monitor d’escacs.

7.7. Quina diferència hi ha entre el títol de monitor federatiu i el títol de Tècnic de Nivell I?

La diferència, a més de demanar més requisits per realitzar el curs de Tècnic de Nivell I i un bloc més d’estudi (el Tècnic de Nivell I té 3 blocs i el de monitor federatiu només 2), és que amb el títol de Tècnic de Nivell I tens una titulació reconeguda a tot l'Estat Espanyol per poder impartir classes com a entrenador o monitor. Si s'està interessat en fer el curs de Tècnic de Nivell II o III el podran fer, sempre que compleixin els requisits imposats en el BOE. Amb el títol de monitor federatiu és té una titulació només reconeguda a Catalunya per poder impartir classes com a entrenador o monitor. Si s'està registrat en el ROPE es pot treballar d'això, però sense tenir validesa a l'Estat Espanyol.

7.8. Tinc el títol de Gran Mestre d’escacs de la FIDE, he de fer el curs?

Sí. Ningú està exempt de fer el curs per aconseguir la titulació desitjada.

7.9. Tinc el títol de Fide Training de la FIDE, he de fer el curs?

Sí. Ningú està exempt de fer el curs per aconseguir la titulació desitjada i a més, aquesta titulació no és vàlida a Catalunya per poder registrar-se al ROPEC. 

7.10. Quantes hores s’han de fer de classe de monitor federatiu o de Tècnic de Nivell I?

Depèn de la titulació que s’imparteixi. En el cas de monitor federatiu són 65 hores. En el cas de Tècnic de Nivell I són 65 hores de bloc Específic i 80 hores de Bloc Comú.

7.11. De les 65 hores, totes són presencials?

No, només són 20 hores presencials, que es divideixen en 4 hores en 4 dissabtes, més 4 hores de l’examen final en un cinquè dissabte.

7.12. Quantes hores he de fer de pràctiques?

Depèn de si es realitzen o es convaliden. En el cas de realitzar les pràctiques, aquestes són 150 hores i s’han de fer sota la tutoria d’un monitor de la Federació Catalana d’Escacs. En el cas de la convalidació, són 250 hores. En tots dos casos s’ha de presentar la documentació que es requereix.

7.13. Quan tingui l’examen aprovat i les pràctiques realitzades (o convalidades), què he de fer?

Un cop estigui tota la documentació a la Federació Catalana d’Escacs i estigui tot correcte, s’enviarà un informe favorable perquè l’interessat tramiti el registre al ROPEC.

7.14. Porto molts anys fent classe en un club, em caldria fer les pràctiques?

No, només caldrà que presentis la documentació que es demana, que un d’ells és un certificat de l’entitat amb la quantitat d’hores realitzades durant el temps realitzat.

7.15. Hi ha d’altres títols de Tècnics de Nivell II o III?

Sí. Actualment s’està intentant organitzar un curs de Tècnic de Nivell II en el mes d’octubre. De Tècnics de Nivell III no es planteja fer-lo encara.

7.16. Quina diferència hi ha entre els diferents títols de Tècnics?

L’única diferència és la possibilitat de donar classes als esportistes de diferents nivells. A més titulació més nivell poden tenir els alumnes.