COMITÈ DE COMPETICIÓ

  • Lluís Delgado Cámara
  • Jaume Bosch Romay
  • Juan Domínguez Rueda
  • Elias Muratet Casadevall

COMITÈ D'APEL·LACIÓ
  • Joan Emili Cabello Llopis
  • Joan Segura Vila
  • Felix Romero Moreno
  • Jordi Folk Gilsanz