REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, els escrits de J.M.S.L., president del C.E. Barcelona.

ANTECEDENTS DELS FETS

En data 04/11/2022, va tenir entrada en aquest Comitè, la demanda formulada contra el Sr. V.D.L.C., en la qual, com a demandants figuraven,  a més de vostè (J.M.S.L.), els senyors R.R, M.F.M,C.S. i V.Z

En data 05/11/2022 el Sr. V.Z., en escrit de data 04/11/2022, ens comunicava la seva decisió de desistir d'aquesta denúncia. Aquest escrit de desistiment, es va donar trasllat al conjunt dels demandants, els qui individualment van manifestar les seves al·legacions.

És en aquesta ocasió, quan, sense raó aparent, ni circumstància que vingués al cas, va arremetre contra aquest Comitè, en termes insultants i irrespectuosos, acusant-lo de manera que podria considerar-se amenaçadora. Va dir: Recuerdo al comité de competición que no es bueno inventarse sentencias (me quisieron quitar la presidencia de mi club y el Tribunal Català de l'Esport los puso en el sitio que se merecían) i també “No em tremolarà el pols de portar això si fos necessari tant al Tribunal Català de l’Esport, com als tribunals ordinaris de justícia”.
Requerit mitjançant escrit de data 11/11/2022, se li va comminar perquè formulés -expresses i indubitatives disculpes.

Llegeix més...

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, els escrits de J.M.S.L., de data 11/11/2022 i el posterior de data 24/11/2022, el primer com a contestació al desistiment de V.Z., de la demanda conjunta contra V.D.L.C., de la qual vostè forma part, i el següent, fruit del requeriment d'aquest Comitè de data 23/11/2022.

Analitzats aquests escrits, observem que el seu contingut constitueixen expressions insultants i difamatòries, que no han estat prou reparadores, havent-se-li donat ocasió perquè rectifiqués. Per tot això, i a l'empara del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs i especialment dels articles reguladors dels fets que constitueixen infraccions comeses i la penalització de les sancions resultants. En concret:

Llegeix més...

Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada de manera conjunta contra l’àrbitre V.D.L.C., per la presumpta doble tasca durant el Campionat Absolut de Catalunya, com àrbitre principal i supervisor de l’examen d’àrbitre de la Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

S’acorda:

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del jugador Sr. Marc Capellades Subirana.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 14/2022.

VIST, l’escrit d’apel·lació del jugador Sr. Marc Capellades Subirana

VIST, el Reglament General de Competicions

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE). per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denuncia del Delegat Territorial de Barcelona de la FCE.

VIST, que el jugador A.P.V. del Tres Peons no ha donat resposta al requeriment del Comitè de Competició de la FCE

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del jugador Marc Capellades.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva al jugador reclamant.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Sant Andreu i l'acta del  partit.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Sant Andreu.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 12/2022.

Llegeix més...