JUNTA DIRECTIVA FCE

José Claudio Viñas i Racionero (President)

Ramon Chalmeta i Ugas (Vicepresident primer. Cap d’àrea esportiva)

Marta Amigó i Vilalta (Vicepresidenta segona. Cap d’àrea d’escacs i societat)

Montse Gràcia i Escarp (Tresorera)

David Ayza i León (Secretari General. Competicions online i e-sports)

RANG DE VICEPRESIDENTS

Ramon Caro i Martínez (Relació amb empreses)

Teresa Muñoz i Muñoz (Relacions institucionals i FEDA)

Pere Reginaldo i Huix (Cap de competicions)

Ferran Torta i Navarro (Imatge corporativa)

VOCALIES

Xènia Arnó i Bendicho (Integració de col·lectius vulnerables)

Victor Collell i Rodríguez (Comunicació i xarxes socials)

Inés del Arco i López (Escacs i dona)

Jaume Gayoso i Rodríguez (Estratègia corporativa)

Diana López i Atay (Desenvolupament web i projectes tecnològics)

Jordi Moreno i Sanchís (Noves tecnologies)

Lourdes Porta i Guiu (Desenvolupament sectorial i cultura. Arxiu de la FCE)

Oskar Stöber i Blázquez (Internacional)

Blanca Torras i Vilches (Aplicació terapéutiques dels escacs)

DELEGATS TERRITORIALS

Ivan Marina i de la Torre (Delegat de Barcelona)

Jordi Mas i Mestres (Delegat de Tarragona)

Carles Vilà i Camps (Delegat de Girona)

Xènia Arnó i Bendicho (Delegada de Lleida)

 

COMISSIÓ ESPORTIVA

David Ayza León

Ramon Chalmeta Ugas

Jordi Mas Mestres

Ivan Marina de la Torre

Pere Reginaldo Huix

Carles Vilà Camps

 

 

ALTRES CÀRRECS FEDERATIUS QUE NO PERTANYEN A LA JUNTA

 

Director Esportiu: Jordi Magem Badals

Delegat de Gent Gran (a designar)