JUNTA DIRECTIVA FCE

President: Pepo Viñas Racionero         

Vicepresident primer: Josep Serra Palomar                               

Vicepresident segon: Ramon Chalmeta Ugas

Tresorer: Alejandro Gisbert Mir

Secretària General: Teresa Muñoz Muñoz

Cap d'àrea de competicions amb rang de vicepresident: Pere Reginaldo Huix                                

Cap d'àrea de màrqueting i comunicació amb rang de vicepresident: Ramón Caro Martínez                  

Vocal de noves tecnologies: Diana Ruth López Atay

Vocal de planificació: Oskar Stober Blazquez             

Vocal de promoció: Jaume Ribera Pané   

Vocal d'àrbitres: Manolo Navarro Pérez                    

Vocal d'escacs i escoles: Marta Amigó Vilalta                       

Delegat de Tarragona: Ferran Torta Navarro

Delegat de Lleida: Santi Herreros Angrill     

Delegat de Girona: Albert Badosa Romanyó

Vocal d'escacs de base i psicologia: Blanca Torras Vilches

Vocal d'organització: Jaume Gayoso Rodriguez

Vocal de temes socials: Fernando Rodriguez Beltran

COMISSIÓ ESPORTIVA

Josep Serra Palomar

Ramon Chalmeta Ugas

Jordi Magem Badals

Pere Reginaldo Huix

Teresa Muñoz Muñoz

Diana Ruth Lopez Atay

 
ALTRES CÀRRECS FEDERATIUS QUE NO PERTANYEN A LA JUNTA
 
Director Esportiu: Jordi Magem Badals
Gerent: Antoni López Manzano
Delegat de Gent Gran: Jaume Bosch Romay
 
Nota: Els Caps d'àrea tenen la consideració de vicepresidents.