REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el C.E. Colon Sabadell Chessy i el C.E. Sant Andreu de la ronda 2 de la Lliga Catalana 2023 a Divisió d’Honor.

VIST, les al·legacions del C.E. Colon Sabadell Chessy.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El C.E. Sant Andreu reclama alineació indeguda, perquè l’equip del Colon Sabadell Chessy va alinear en el número 9 del partit a un jugador  número 16 de la llista d’ordre de forces sense haver avisat prèviament de que formaria part del llistat de 17 jugadors que havia de quedar tancat en les tres primeres rondes del campionat.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de la Federació Catalana d’Escacs

Part II. Competicions específiques

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces, hauran de presentar una segona relació de jugadors on s’indicarà el nom de fins a 17 jugadors, com a màxim, que conformaran el plantell del primer equip. Aquesta segona relació es podrà entregar amb menys de 17 jugadors, i es podrà completar fins als 17 jugadors abans de la tercera ronda de la Lliga Catalana. Cap jugador inclòs en aquesta llista podrà ser eliminat o canviat.

Extracte de l’acta de l’assemblea

S'aprova la proposta per 12 vots a favor i una abstenció, sense cap vot en contra. El

text definitiu és:

11.11. Llistat de forces de Divisió d'Honor dels jugadors/res per a competicions d'equips. Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d'Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d'ordre de forces, hauran de presentar una segona relació de jugadors on s'indicarà el nom de fins a 17 jugadors, com a màxim, que conformaran el plantell del primer equip.  Aquesta segona relació es podrà entregar amb menys de 17 jugadors, i es podrà completar fins als 17 jugadors abans de la tercera ronda de la Lliga Catalana. Cap jugador inclòs en aquesta llista podrà ser eliminat o canviat.

Secció 8. Jugadors titulars

Article 12

12.1 El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista, per jugar les Fases Eliminatòries (Play-offs) i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoria amb un "equip X",  caldrà que el total de partides alineat amb equips de categoria superior a "l'Equip X" (durant la fase regular) no sigui superior al total de rondes que ha estat alineat aquella temporada durant la fase regular a "l'Equip X" més les que ha jugat en categories inferiors a l'equip X. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A. També es consideraran titulars del primer equip (A) els 10 primers jugadors presentats al llistat de forces de Divisió d’Honor del plantell de 17 jugadors i no podran jugar a l’equip B.

3. CONSIDERACIONS

Si bé és cert que la reglamentació indica que els 9 primers jugadors alineats en un partit de Divisió d’Honor han de ser del plantell de 17 que acota el nombre d’esportistes que poden prendre-hi part com alineables, la modificació reglamentària de l’assemblea de l’11 de juny de 2022 permet reservar nous jugadors per completar la llista de 17 i això es pot fer dins les tres primeres rondes de la Lliga. El C.E. Colon Sabadell Chessy va presentar un llistat inicial en el qual faltaven 3 jugadors per completar el llistat de 17 i, per tant, tenia dret a afegir-los abans de la ronda tercera del campionat.

La modificació reglamentària no indica el moment ni la forma en què s’ha de notificar aquesta ampliació del llistat inicial del plantell de 17 jugadors i en aquest sentit no es pot parlar d’una alineació indeguda.

D’altra banda, la reglamentació obliga els delegats a revisar les alineacions abans de començar el matx, cosa que el delegat del C.E. Sant Andreu no va realitzar, ja que la reclamació es va efectuar 15 minuts posteriors a l’inici del partit.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació d’alineació indeguda per part del C.E. Sant Andreu.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 3 de gener de 2023