COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari 

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes 594, a les 11,30 h. del dia 3 de març de 2010, per conèixer els temes de la seva competència i 

VIST, l’escrit presentat pel Comitè Català d’Àrbitres, on denuncien la concessió irregular d’una norma d’Àrbitre Internacional per part de Roger Rodriguez Font a Ivan Aguilar Garrido. 

VIST, la declaració escrita i verbal efectuada per ambdós àrbitres davant de l’instructor i secretari de l’expedient. 

Per la present providència s’acorda: 

El fet d’atorgar una norma d’Àrbitre Internacional, sigui o no acceptada per organismes superiors, no pot ser considerat, per si mateix motiu de sanció sinó que l’òrgan denunciant hauria d’haver demostrat a la seva denúncia la mala fe o la pràctica maliciosa de les persones denunciades. Per aquest motiu, es decideix arxivar l’expedient, ja que no es troba cap motiu de sanció per a cap dels dos àrbitres denunciats. 

Barcelona, 3 de març de 2010
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.