REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18  hores del dia 21 de febrer de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

 VIST,  l’acta de l’encontre entre els equips de Sanllehy – Badalona C  de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips de Tercera Categoria, on s’indica que el jugador del Badalona Sr. Carrillo va deixar d’apuntar durant 12 jugades quan li quedaven 5 minuts.

 

ATÈS,  el que diu l’Article 8.4 de les Lleis dels Escacs de la FIDE:

Si un jugador disposa de menys de 5 minuts i no té una temps adicional d’increments per cada jugada no està obligat a complir els requisits de l’article 8.1 (Obligació d’anotar les jugades).

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Atorgar el punt al jugador Carrillo del Badalona ja que no està obligat a anotar la partida i a més té una posició completament guanyadora.

 

Advertir al delegat del Sr. F. Muns que és la seva OBLIGACIÓ com a delgat conèixer els reglaments i disposar d’un exemplar d’aquests en la sala de joc on es va disputar l’encontre. En cas de nova reincidència podrà ser sancionat amb més gravetat.

 

El resultat final del matx és el següent:

 

Sanllehy 1 – Badalona C 3

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 21 de febrer de 2007