1. La Federació oferirà una beca d’alt rendiment, aquells esportistes que tinguin, segons la seva edat, el següent ELO FIDE (segons la mitja d'elo FIDE de les llistes d'abril a setembre del 2016).

 

 

CATEGORIA(a l’1-1-2017)

ELO MÍNIM

ABSOLUT

FEMENÍ

SUB-14 (1er any)

2050

1850

SUB-14 (2n any)

2125

1925

SUB-16 (1er any)

2200

2000

SUB-16 (2n any)

2275

2075

SUB-18 (1er any)

2315

2115

SUB-18 (2n any)

2400

2200

 

2. Aquells esportistes que estiguin a menys de 100 punts de l’ELO mínim segons la seva edat, també podran entrar a les beques d’alt rendiment si la comissió d’escacs de base i els entrenadors de la Federació així ho creuen convenient.

 

BEQUES DE TECNIFICACIÓ

La FCE oferirà unes beques de tecnificació per als esportistes de les categories Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18, que obtinguin una determinada puntuació segons els criteris que a continuació es determinen.

Els criteris segons els quals es confeccionarà la llista de tecnificació seran els següents:

 

A.- ELO

A.1.- ELO CATALÀ:

Es farà la mitja de les llistes d'abril a setembre del 2016 i s’aplicaran els punts segons la taula del punt següent.

 

A.2.- ELO FIDE:

Computarà la mitja de les llistes d'abril a setembre del 2016 i s’aplicaran els punts segons la taula següent:

ELO FIDE   ELO FCE / FIDE   ELO FCE / FIDE   ELO FCE / FIDE   ELO FCE / FIDE
<1505 5   1700 30   1900 70   2100 130   2300 170
1505 6   1705 31   1905 71   2105 131   2305 171
1510 7   1710 32   1910 72   2110 132   2310 172
1515 8   1715 33   1915 73   2115 133   2315 173
1520 9   1720 34   1920 74   2120 134   2320 174
1525 10   1725 35   1925 75   2125 135   2325 175
1530 11   1730 36   1930 76   2130 136   2330 176
1535 12   1735 37   1935 77   2135 137   2335 177
1540 13   1740 38   1940 78   2140 138   2340 178
1545 14   1745 39   1945 79   2145 139   2345 179
1550 15   1750 40   1950 80   2150 140   2350 180
1555 15   1755 41   1955 81   2155 141   2355 181
1560 16   1760 42   1960 82   2160 142   2360 182
1565 16   1765 43   1965 83   2165 143   2365 183
1570 17   1770 44   1970 84   2170 144   2370 184
1575 17   1775 45   1975 85   2175 145   2375 185
1580 18   1780 46   1980 86   2180 146   2380 186
1585 18   1785 47   1985 87   2185 147   2385 187
1590 19   1790 48   1990 88   2190 148   2390 188
1595 19   1795 49   1995 89   2195 149   2395 189
1600 20   1800 50   2000 90   2200 150   2400 190
1605 20   1805 51   2005 91   2205 151   2405 191
1610 21   1810 52   2010 92   2210 152   2410 192
1615 21   1815 53   2015 93   2215 153   2415 193
1620 22   1820 54   2020 94   2220 154   2420 194
1625 22   1825 55   2025 95   2225 155   2425 195
1630 23   1830 56   2030 96   2230 156   2430 196
1635 23   1835 57   2035 97   2235 157   2435 197
1640 24   1840 58   2040 98   2240 158   2440 198
1645 24   1845 59   2045 99   2245 159   2445 199
1650 25   1850 60   2050 100   2250 160   2450 200
1655 25   1855 61   2055 101   2255 161   2455 201
1660 26   1860 62   2060 102   2260 162   2460 202
1665 26   1865 63   2065 103   2265 163   2465 203
1670 27   1870 64   2070 104   2270 164   2470 204
1675 27   1875 65   2075 105   2275 165   2475 205
1680 28   1880 66   2080 106   2280 166   2480 206
1685 28   1885 67   2085 107   2285 167   2485 207
1690 29   1890 68   2090 108   2290 168   2490 208
1695 29   1895 69   2095 109   2295 169   2495 209

 

B.- PARTIDES COMPUTADES

B1.- VÀLIDES PER A ELO CATALÀ:

S`obtindrà el número de partides jugades durant els darrers 12 mesos.

Es puntuarà 0,5 punts per partida amb un màxim de 20 punts.

 

B2.- VÀLIDES PER A ELO FIDE:

S`obtindrà el número de partides jugades durant els darrers 12 mesos.

Es puntuarà 0,5 punts per partida amb un màxim de 30 punts.

Perquè aquestes partides puguin ser avaluables, l'esportista, a través del seu Club, haurà d'haver introduit el codi FIDE a la seva fitxa federativa telemàtica.

 

C.- CLASSIFICACIÓ EN ELS CAMPIONATS D’EDATS:

C.1.- CAMPIONATS DE CATALUNYA i ESPANYA.

Hi ha dues possibilitats per obtenir punts dins d’aquest apartat: per la classificació absoluta i per les medalles obtingudes.

 

A).- Per classificació absoluta:

En cas que un esportista participi en més d’un campionat dins l'àmbit català o dins de l’espanyol, només puntuarà la millor classificació obtinguda en cada un dels barems (Catalunya o Espanya). Es puntuarà més o menys esportistes en funció de la participació.

 

 

Catalunya

Espanya

 

Classif.

Punts

Punts

 

1

150

200

 

2

140

190

 

3

130

180

 

4

120

170

 

5

110

160

 

6

100

150

 

7

90

140

 

8

80

130

 

9

70

120

 

10

60

110

Fins a 30 participants

11

55

105

 

12

50

100

 

13

45

95

 

14

40

90

 

15

35

85

Fins a 50 participants

16

30

80

 

17

25

75

 

18

20

70

 

19

15

65

 

20

10

60

Fins a 75 participants

21

---

55

 

22

---

50

 

23

---

45

 

24

---

40

 

25

---

35

 

26

---

30

 

27

---

25

 

28

---

20

 

29

---

15

 

30

---

10

 

 

B).- Per medalles:

Tant en un Campionat com en un altre es donaran els següents punts:

 

FINAL CATALANA

FINAL ESPANYOLA

 

Classif. Absoluta

Classif. Absoluta

Classif. Femenina

OR

75 punts

150 punts

90 punts

PLATA

50 punts

100 punts

60 punts

BRONZE

25 punts

50 punts

30 punts

 

Els punts per medalles s’acumularan.

C.2.- CAMPIONATS INTERNACIONALS.

En els Campionats Europeus i Mundials, s’estableix una puntuació per classificació i uns punts per medalles.  

Classif. Punts Medalla Punts
1 250    
2 235 OR: 150
3 220    
4 205 PLATA: 125
5 190    
6 175 BRONZE: 100
7 160    
8 145    
9 130    
10 115    

 

D.- CIRCUIT CATALÀ D’OBERTS INTERNACIONALS

Es sumaran els punts obtinguts en les classificacions del circuit segons els següents barems:

Classificació de catalans seleccionable:

es multiplicaran els punts per 2

Classificació del TRAM de 2300 a 2399:

es multiplicaran els punts per 1

Classificació del TRAM de 2150 a 2299:

es multiplicaran els punts per 1

Classificació del TRAM de 2000 a 2149:

es multiplicaran els punts per 1

Classificació del TRAM de 1850 a 1999:

es multiplicaran els punts per 0,5

Classificació del TRAM de 1700 a 1849:

es multiplicaran els punts per 0,5

Classificació del TRAM fins a 1699:

es multiplicaran els punts per 0,5

 

E.- NORMES I TÍTOLS INTERNACIONALS

Es puntuaran les normes i títols internacionals. Es faran tres grups, donant punts per norma (en un màxim de 3) a cada grup. Quan el títol apareix a les llistes FIDE es canvien els punts de les normes pels punts del títol.

WMI: 10 punts per norma i 50 pel títol
WGM / MI: 20 punts per norma i 100 pel títol
GM: 30 punts per norma i 150 pel títol

 

F.- EDAT i SEXE

La categoria de l’esportista que es comptabilitzarà serà amb la que s’inicia la temporada (a partir del mes de gener).

Categoria Masculí Femení
SUB-18 15 45
SUB-16 35 65
SUB-14 55 85
SUB-12 80 100
SUB-10 110 120
SUB-08 120 130

 

BEQUES DE TECNIFICACIÓ

La FCE oferirà una beca de tecnificació als 6 primers esportistes de cada categoria. Aquesta es publicarà dintre de la primera quinzena d’octubre per poder incloure la classificació final del Circuit Català d’Oberts Internacionals.

Si hi ha places vacants en els grups es podran omplir amb esportistes a criteri de la Comissió d’escacs de base i els entrenadors de la Federació.

En el cas de les renúncies, qui renuncia a la beca no tindrà dret a entrenador en el Campionat d'Espanya, encara que quedi entre les places amb classificació. En el cas que hi hagi alguna vacant, l'entrenador podrà agafar alguna d'aquestes renuncies.

Tanmateix, tots els esportistes no becats o classificats interessats en tenir un entrenador en el Campionat d'Espanya, i sent un mínim d'esportistes que ho desitgin, la FCE s'encarregarà de buscar un entrenador/a. Les despeses de desplaçament i allotjament d'aquest nou entrenador/a anirà a càrrec dels que ho hagin demanat i hauran de fer-se càrrec de la part proporcional de la despesa.

La FCE es reserva el dret de retirar la beca de l’esportista que no participi en els campionats esmentats anteriorment, o bé d’aquells que tinguin un mal informe d’actitud i compromís envers les classes en els informes trimestrals que es realitzaran. Així doncs, serà obligatori entregar els exercicis que manin els entrenadors en la data fixada per ells.

Per als grups de Sub-10 a sub-18 s’organitzaran clases on-line que s’iniciaran la setmana del 17 d’octubre en els possibles horaris que es publiquen a continuació. Els horaris i grups poden variar depenent de l'acceptació dels becats.

 

SUB-10: (Si es fessin dos grups) Dilluns de 18:00 a 20:00 hores i dimarts de 18:00 a 20:00.

SUB-12: Dilluns de 19:30 a 21:30 hores.

SUB-14: (Si es fessin dos grups) Dilluns de 19:00 a 21:00 hores i dimarts de 18:00 a 19:30 hores.

SUB-16: Dimecres de 19:00 a 21:00 hores

SUB-18: Dijous de 17:45 a 19:45 hores

 

En el cas que els grups de sub-16 i sub-18 siguin grups petits, aquests es podrien unificar en un de sol adequant l’horari.

Es comunicarà per correu electrònic les quantitats que hauran d'assumir les famílies per a totes les beques.

 

NOTA:

Els pares/mares, tutors/tutores dels esportistes menors d’edat i els propis esportistes majors d’edat, que acceptin rebre una beca de formació (ja sigui d’alt rendiment o de tecnificació) s’han de comprometre per escrit que l’esportista participarà en el Campionat de Catalunya d’edats 2017 de la seva categoria.

No s’obligarà participar en els Campionats d’Espanya d’edats, tot i que es tindrà molt en compte. Així mateix estarà obligat a jugar amb la selecció i a participar en les concentracions on siguin convocats.

 

NOTA IMPORTANT

La FCE es reserva el dret de modificar els criteris, si existeixen modificacions, a l'Assemblea de Novembre de 2016.

Aquestes beques estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.