CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ D’ÀRBITRES

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Es convoca a la sessió d’Assemblea Extraordinària del Comitè Català Tècnic d’Àrbitres de la FCE, que se celebrarà a la seu social de la FCE (C/Sant Adrià, 20 de Barcelona) el dia 17 de juny de 2017, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

Convocatòria d’eleccions a Representant del Comitè d’Àrbitres Catalans

    • Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament electoral.
    • Aprovació si s’escau del calendari electoral.
    • Nomenament de la Junta Electoral.
    • Aprovació del cens electoral.

Pepo Viñas Racionero
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 19 de maig 2017

REGLAMENT ELECTORAL

CENS ELECTORAL

PRESENTACIO DE CANDIDATURES

MODEL AVAL

CALENDARI ELECTORAL

DATA any 2017

   CONCEPTE

17 de juny

Dissabte

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Aprovació del Reglament Electoral, Cens electoral i Calendari Electoral. Elecció de la Junta Electoral

Fins el dia 21 de juny

Termini per fer reclamacions al cens publicat a la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs.

Del 22 de juny al 06 de juliol

Termini per presentar candidatures.

Mínim d’avalistes el 10% del cens.

El  06 de juliol

Finalitza el  termini de presentació  de candidatures, el termini finalitzarà a les 18´00 hores.

A continuació publicació de les candidatures rebudes i considerades com a vàlides per la Junta Electoral.

El 10 de juliol

Termini per impugnar la resolució de la Junta Electoral a on és publiquen les candidatures declarades vàlides (el termini finalitza a les 19h.)

A continuació, la Junta Electoral resoldrà les possibles reclamacions i publicarà finalment las candidatures vàlides.

El 15 de juliol

Acte de votacions per escollir el nou Representant del Comitè d'Àrbitres de la FCE. Al local social de la Federació entre les 10 i les 14 hores.

19 de juliol

Fi del termini  per impugnar el resultat de les eleccions

Dia 19 de juliol

Resolució de la Junta Electoral a les possibles impugnacions.