ORGANITZACIÓ

Campionat oficial organitzat per la Federació Catalana d’Escacs i el Club d’Escacs Catalunya.

DATA

3/12/2017.

LLOC

Casinet d’Hostafrancs: Adreça: C/Rector Triadó, 53, 08014 Barcelona

HORARI

Inici matí: 10 hores

Inici tarda: 16 hores

Repartiment de trofeus a la finalització del Campionat.

SISTEMA DE JOC

Suís a 8 rondes. Partides a 15 minuts més un increment de 5 segons per jugada. Els aparellaments es realitzaran pel programa SWISSMANAGER. No s’acceptaran reclamacions en relació als aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda o qualsevol altra ronda de joc restarà eliminat de la competició.

El temps de tolerància per a la presentació de l’esportista davant del tauler és de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

PARTICIPANTS

Podrà jugar qualsevol jugador/a en possessió de la llicència federativa catalana en vigor per al 2017.

INSCRIPCIONS

Preu únic d’inscripció: 15€.

Gratuït per a esportistes amb elo FIDE ràpid>2400.

L’import de la inscripció podrà fer-se per transferència bancària al número de compte de La Caixa:

ES28 2100 0804 3002 0084 8216

Indicant el nom i cognoms del participant + Memorial Sènior, o pagant en efectiu al local social de la Federació Catalana d’Escacs.

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 1 de desembre de 2017 a les 12:00 hores. Per fer la inscripció s’ha d’omplir el següent formulari electrònic.

AVALUACIÓ

El campionat serà avaluat per a elo català i FIDE de ritme ràpid.

DESEMPATS

• Buchholz -1 (amb ajust FIDE jugador virtual).
• Buchholz Total (amb ajust FIDE jugador virtual).
• Buchholz Mitjà (amb ajust FIDE jugador virtual).
• Progressiu anant a les últimes conseqüències.
• Número de victòries.
• Sorteig.


Els tres primers sistemes de desempat se sortejaran un cop finalitzada la competició. 

No hi haurà comitè de competició i les decisions de l’àrbitre seran inapel·lables.

PREMIS

1è           300€ + trofeu

2ón        200€ + trofeu

3è           100€ + trofeu

Millor tram 2200-2100 (*)            50€ + trofeu

Millor tram 2100-2000                   45€ + trofeu

Millor tram 2000-1900                   40€ + trofeu

Millor tram 1900-1800                   35€ + trofeu

Millor tram < 1800                          30€ + trofeu

Millor veterà 65 anys                     trofeu

Millor Sub-14                                    trofeu

(*) Trams segons elo català

El premis en metàl·lic seran pagats per transferència bancària i estan sotmesos a la retenció fiscal corresponent reflectida a la llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Per fer el pagament caldrà aportar còpia del DNI i número de compte bancari on es farà l’ingrés. En cas de menors d'edat caldrà la còpia del DNI del seu representant legal.

Serà obligatori estar present en el repartiment de premis que es farà el mateix dia un cop acabada la competició. En cas de no assistir-hi el jugador/a perdrà el dret al seu premi. Els premis en metàl·lic no seran repartits entre els empatats i no seran acumulables.