ORGANITZA  

La Federació Catalana d’Escacs. 

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8 del 24 al 26 de març de 2018.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-18, del 24 al 29 de març de 2018.

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.  

Tots els participants hauran de tenir assignat un Delegat/da que sigui el seu responsable durant la competició a tots els efectes. Al fer la inscripció al Campionat han d’indicar qui serà el seu delegat. I els delegats han d’indicar els seus representants.

 El torneig es dividirà en sis categories:

 1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la circular CAT/EBA 32/2017

LOCAL DE JOC 

El campionat se celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda) a l’hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5. 


DIRECTOR DEL TORNEIG 

El Director Tècnic de la Federació, el GM Jordi Magem en serà el Director del Torneig.

SISTEMA DE JOC

El campionat es jugarà per Sistema Suís a un màxim de nou rondes a cada categoria, llevat de la  categoria sub-8 que es faran un màxim de vuit rondes.

L’organització es reserva el dret de reduir el número de rondes un cop es conegui el número d’inscrits final de cada categoria.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISSMANAGER. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats, i referents a la introducció errònia dels resultats,  durant la primera mitja hora des de la publicació dels mateixos.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició. 

L’esportista que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.  

No es permetrà que un esportista sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada.

Un esportista pot demanar participar en una categoria superior i la comissió d'Escacs de Base ho estudiarà. Un esportista no pot participar en dues categories.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 20 minuts des de l’inici establert de la ronda.  

ELO

La prova serà avaluada per ELO Català i ELO FIDE de les categories de sub-10 a sub-18. La categoria sub-8 només serà vàlida per a ELO FCE.

Els rànquings es faran per ELO català.

RITME DE JOC

El ritme de joc de les partides a la categoria sub-8 serà de 40 minuts + 20 segons per jugador. Serà obligatori anotar tota la partida fins que a l’esportista li restin menys de 5 minuts per primera vegada durant la partida. 

No s'aplicarà l'apèndix A de les lleis dels escacs per a la categoria sub-8.

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. En aquestes categories estan obligats a anotar tota la partida.


CALENDARI DE COMPETICIÓ

Es farà una reunió per a tots els delegats a les 12:00 hores, del dia 24 de març, a la sala que s'indicarà en el mateix hotel.

Per a la categoria sub-8:

Dissabte, 24 de març:

 • 1a Ronda a les 16:15 hores
 • 2a Ronda a les 18:45 hores

 Diumenge, 25 de març:

 • 3a Ronda a les 09:30 hores 
 • 4a Ronda a les 11:40 hores
 • 5a Ronda a les 16:15 hores

 Dilluns, 26 de març:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • 7a Ronda a les 11:40 hores
 • 8a Ronda a les 16:15 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 18:45 hores 

Per a la resta de categories (De Sub-10 a Sub-18):

Dissabte, 24 de març:

 • 1a Ronda a les 16:15 hores  

Diumenge, 25 de març:

 • 2a  Ronda a les 09:30 hores
 • 3a  Ronda a les 16:15 hores

Dilluns, 26 de març:

 • 4a Ronda a les 09:30 hores
 • 5a  Ronda a les 16:15 hores  

Dimarts, 27 de març:

 • MATÍ DE DESCANS
 • 6a Ronda a les 16:15 hores

Dimecres, 28 de març:

 • 7a Ronda a les 09:30 hores 
 • 8a Ronda a les 16:15 hores

Dijous, 29 de març:

 • 9a Ronda a les 09:30 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 15:30 hores. Ja s’especificarà el lloc durant el torneig.

INSCRIPCIONS 

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.  

La FCE publicarà la llista provisional de participants inscrits el divendres, 16 de març, a les 19:00 hores.  

S’admetran reclamacions per escrit a federacio@escacs.cat fins el dilluns, 19 de març, a les 13:00 hores.

El dimarts, 20 de març, a les 13:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments de la 1a ronda de joc es publicaran el dijous, dia 22 de març, a les 21 hores. 

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició. El sorteig és independent per a la categoria sub-8 i la resta de categories.

A efectes de desempat de buchholz, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Abans de l’inici de la primera ronda s’haurà de constituir un Comitè de Competició format pel Director del Torneig i quatre delegats de les categories sub-10 a sub-18, un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres, amb la llicència en vigor, segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya). 

No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin més tard de 30 minuts després del fet reclamat. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre principal del torneig.  

ACCÉS A LA SALA DE JOC  

L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda. Per donar inici a la ronda, tots els acompanyants hauran de sortir de les sales. Es podran fer  fotografies als esportistes durant aquests 15 minuts abans d’iniciar-se la ronda.

Els delegats, esportistes, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització els hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc.

DELEGATS 

 • Categoria SUB-8: Es donarà una acreditació per club participant i que només serà vàlida per aquesta categoria.
 • Categories SUB-10 a SUB-18: Cada delegat ha de tenir un màxim de 7 jugadors al seu càrrec. Hi haurà un màxim de 4 acreditacions per club. Les acreditacions seran nominals.


Nombre màxim d'acreditacions que es repartiran per club (categories SUB-10 a SUB-18), segons nombre d'esportistes participants en totes les categories.

NÚMERO D'ESPORTISTES

(de SUB-10 a SUB-18)

DELEGATS

1-6

1

7-12

2

13-20

3

de 20 a 30

4

Més de 30

5

L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un Delegat/da en aquesta competició. 

TELÈFONS MÒBILS

No està permès entrar telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic dins la sala de joc per part d'esportistes o delegats sense permís de l’àrbitre principal. En el cas que entri algun telèfon mòbil o aparell electrònic i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà la partida i al delegat se li retirarà l'acreditació durant la resta de la ronda i la ronda següent. En cas de reincidència se li retirarà l'acreditació i l’esportista quedarà eliminat del campionat, si el reincident es delegat, no podrà entrar a la sala de joc durant la resta del torneig.

PREMIS 

El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya de la seva categoria.

El 1er classificat i la 1a classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si està entre els deu primers de la classificació general, tindran el dret de participar l'any següent amb les despeses pagades d'hotel, com a mínim d'habitació doble, al 100%, i la plaça serà nominativa, i a la categoria sub-18 només si repeteix categoria.

Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria i medalles fins el vuitè classificat de la general.

També es donarà un trofeu a la primera noia classificada de cada categoria.

FEMENÍ

La primera noia classificada de sub-14, sub-16 i sub-18 estaran convidades a participar en el matx Intergeneracional del proper 1 de maig.

PREMI CIRCUIT

El primer noi i la primera noia classificada de totes les categories, tindran la inscripció gratuïta en els torneigs de ritme tradicional del XV Circuit Català d’Oberts Internacionals.

PREMI PER EQUIPS  

Hi haurà dos premis: 

a)  El premi per a les categories sub-10 i sub-12 que es dirà Copa Promoció.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

b) El premi per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18 que es dirà Memorial Jordi Puig. 

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

En cadascun dels premis per equips, puntuen les tres millors classificacions d’esportistes del mateix club, independentment de la categoria (SUB-10 i SUB-12 en la Copa Promoció i SUB-14, SUB-16 i SUB-18 en el Jordi Puig). El club que obtingui menys punts sumant la classificació general de tres dels seus esportistes obtindrà el guardó.  

S’atorgarà trofeu i tres medalles a cadascun dels tres primers clubs participants.  

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors participants, el sistema de desempat serà la suma de punts d’aquests tres esportistes i si continua l’empat guanyarà el desempat el club que tingui el participant que hagi fet més punts, després el segon i després el tercer, finalment, si continua l’empat es resoldrà sumant els punts de la classificació de la ronda anterior.  

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL  CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

Els Campions de cada categoria (de SUB-8 a SUB-18) tindran la inscripció pagada al Campionat d'Espanya de la seva categoria (en modalitat tradicional).

El primer classificat i la primera jugadora classificada de la categoria sub-8 tindran un premi de 200 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. Els dos següents millors classificats rebran un premi de 100 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. Totes aquestes ajudes a utilitzar durant l'any en curs.

 

Per a la resta de categories, els tres primers classificats i la primera jugadora classificada tindran una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya de la seva categoria. 

La segona jugadora classificada rebrà una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya de la seva categoria sempre que acompleixi els requisits de la taula següent:

Categoria

Requisit

Sub-10 i Sub-12

Classificar-se entre els primers 30 % dels participants.

Sub-14, Sub-16 i Sub-18

Aconseguir mig punt més de la meitat de la puntuació.

Si queda en una posició posterior, aquesta plaça passaria a la general.

En cas que una jugadora quedi entre els 3 primers de la general, la seva plaça passaria íntegra al següent classificat de la general.

Les places subvencionades al 100 % ja atorgades al CIRCUIT CATALÀ són:

SUB-10: Daniel Salinas

SUB-12: Roger Bernadó

SUB-14: Llibert Céspedes

SUB-16: Héctor Sama

Sub-18: Gerard Ayats

En el cas que alguns dels esmentats anteriorment quedessin a les places subvencionades, la seva plaça passaria íntegra al següent classificat de la general.

La Federació farà la inscripció a la FEDA dels esportistes que participin al Campionat d'Espanya i només farà la reserva de l'allotjament dels delegats i entrenadors.

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

Només podran participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 els esportistes que hagin participat al Campionat de Catalunya d'edats i que acompleixin algun dels següents criteris: 

1. A la categoria Sub-8 i Sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats.

2. A les categories Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

Nois

5,5 punts si han participat més de 70 jugadors

5 punts si han participat menys de 70 jugadors

Noies

5 punts si han participat més de 70 jugadors

4,5 punts si han participat menys de 70 jugadors

3. El jugador que estigui dins els quinze primers d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria i la jugadora que estigui dins les cinc primeres noies d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria.

4. Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-12 a Sub-18 de l’edició anterior.

5. Els esportistes que estiguin en tecnificació i que no hagin assolit la puntuació mínima en la Final de Catalunya d’edats.

6. Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

7. En casos excepcionals, com germans de participants de la mateixa categoria, i no haver aconseguit els punts mínims requerits, es podrà sol·licitar, sempre i quan vagin com a mínim acompanyats per un dels dos pares al Campionat d'Espanya. La Comissió d'Escacs de Base estudiarà la petició i comunicarà la decisió.

8. En cap cas es podrà jugar el Campionat d'Espanya en una categoria superior sense haver jugat la de l'edat corresponent. 

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS EN EDAT ESCOLAR SUB-14 i SUB-16.

El primer classificat i la primera classificada del Campionat de Catalunya sub-14 i sub-16 seran integrants de l’equip de la seva categoria que participi en el Campionat.

La resta d'integrants seran escollits pel Director Tècnic

MEMORIAL ARTURO POMAR

Els 6 primers classificats de les categories SUB-10 i SUB-12 participaran en els “V Tancat de promoció III Memorial Arturo Pomar” que es celebraran durant el Torneig Magistral “Ciutat de Barcelona 2018”.

ACTIVITATS DE LLEURE 

Per tenir una previsió dels participants, us podeu inscriure a la excursió, el concurs de puzzles, el torneig de partides llampec o el tast de vins, a través del següent formulari

Trobareu més informació a la pàgina web. 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats, l’acceptació d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació, així com fer constar les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.