76è CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENI

ORGANITZA: Federació Catalana d'Escacs

DATES: Del 30 de març al 2 d’abril de 2018

LOCAL DE JOC: El campionat se celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda) a l’hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5

RITME DE JOC: 90 minuts per jugadora més 30 segons d’increment per jugada.

SISTEMA DE JOC: Suís a 5 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISSMANAGER. S’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats durant la primera mitja hora des de la publicació dels mateixos.

No es permetrà que una jugadora, classificada per aquesta competició, sol.liciti no ser aparellada, llevat de causa justificada.

INCOMPAREIXENÇA: Serà eliminada del torneig la jugadora que no es presenti a una ronda sense causa justificació, a criteri de l’àrbitre, i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. La jugadora eliminada/retirada perd tots els drets que li atorguen aquestes bases

RETARD:      El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

HORARI:       Reunió de benvinguda: dia 30 de març a les 10:00 h.

RONDA 1: divendres, 30 de març, a les 10:30 h.

RONDA 2: divendres, 30 de març, a les 16:30 h.

RONDA 3: dissabte, 31 de març, a les 10:00 h.

RONDA 4: diumenge, 1 d’abril, a les 10:00 h.

RONDA 5: dilluns, 2 d’abril, a les 9:30 h.

Les partides es jugaran segons l’horari establert, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa.

DESEMPATS:                                  

1.- Resultat particular 2.- Buchholz total [amb ajustament FIDE] 3.- Tall de Buchholz -1 [amb ajustament FIDE]  4.- Performance Recursiva (54)                                5.- Sorteig

L’aplicació dels mateixos serà per aquest ordre

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.05.- Reglas de Competicions FIDE. Anexe 3, punt 2, Apt.7 )

 ELO: El torneig serà vàlid per a Elo Català, Elo Feda i Elo Fide.

INSCRIPCIÓ: La quota d’inscripció del torneig és gratuïta

INSCRIPCIÓ DE LES PARTICIPANTS

Totes les jugadores que vulguin participar en aquesta prova, classificades o no, hauran de confirmar la seva participación fins 16 de març.

DIRECTOR:  Sr. Jordi Magem Badals

ÀRBITRE:   Sr. Josep M Camell Jané (A.F.)

COMITÈ DE COMPETICIÓ: Estarà format pel Director del Torneig o a qui delegui, la Delegada Federativa o a qui delegui i una/dues jugadores escollida, entre les participants majors d’edat, en la reunió de benvinguda que es farà el dia 30 de març a les 10:00 hores a la sala de joc. També s’escolliran dues suplents entre les participants majors d’edat.

Les decisions de l’Àrbitre podran ser apel-lades al Comité per escrit i, com a màxim, ½ hora desprès de l’incident.

Existeix un full de reclamacions.

TELEFONÍA: No està permès entrar telèfons mòbils o aparells electrònics dins la sala de joc que no estiguin autoritzats expressament per l'àrbitre. En el cas que s’entri algun telèfon mòbil o aparell electrònic no autoritzat per part d'alguna jugadora i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà la partida.

ÉTICA: Les jugadores no actuaran de forma que deshonrin el joc dels Escacs i es comportaran correctamente tant dintre com fora de les instal-lacions esportives.

PUBLICITAT: L’organització té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació, així com fer constar les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, les participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

NORMATIVA: El no previst en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i FIDE. El desconeixement de la normativa no eximeix del seu compliment.

PREMIS I TROFEUS

1a classificada:  300 € + trofeu, Títol de Campiona Absoluta de Catalunya Participació al Campionat d’Espanya Absolut 2018, Inscripció gratuïta a tots els tornejos del Circuit Català 2018, Plaça pel Campionat de Catalunya Femení 2019.

2a classificada: 200 € + trofeu Participació al Campionat d’Espanya Absolut 2018

3a classificada: 150 € + trofeu Participació al Campionat d’Espanya Absolut 2018

El lliurament de trofeus tindrà lloc el dia 2 d’abril després de la darrera partida, a la mateixa sala de joc.

MOLT IMPORTANT: Els premis en metàl·lic, les dietes i resta de condicions econòmiques serà pagats, un cop finalitzat el torneig, per transferència bancària, amb la retenció fiscal corresponent.

La Federació enviarà a cada jugadora, per correu electrònic,  el rebut corresponent.        

Per rebre la transferència del premi caldrà el següent:

1.    Enviar per e-mail a la federació (federacio@escacs.cat) el DNI escanejat.

2.    Enviar per correu ordinari, missatger, o en propi mà, l’original signat del rebut que prèviament haurà enviat la Federació (no val el document escanejat, ha de ser l’original).

3.    Indicar un número de compte bancari (IBAN) on vol rebre la transferència.

Un cop rebuda tota la documentació a la Federació es procedirà a efectuar el pagament. Les premiades tindran 30 dies, des de la data del correu electrònic que envia la Federació, per presentar tota la documentació. Un cop sobrepassat el termini, es considerarà que la premiada renuncia als seus drets i a qualsevol reclamació dels premis.

PLACES PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE L’ANY 2018

La primera, segona i tercera classificada tindran les despeses d'estada, com a mínim en habitació doble, a càrrec de la Federació en l'establiment que s'indiqui i l’inscripció al Campionat.

Les participants al Campionat d’Espanya Absolut 2018 disposaran d’entrenament i acompanyament abans i durant aquest torneig*.

         *A determinar l’entrenador i el nombre de sessions

NOTA IMPORTANT

Les condicions econòmiques (estada, inscripció, etc.) de les jugadores classificades per futures competicions (Femení de Catalunya, d’Espanya Absolut) estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de la jugadora, d’aquestes normes.