Acta d’Assemblea General Ordinària, celebrada a la localitat de Barcelona, al local social de la Federació Catalana d'Escacs al carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, el dia 26 de maig de 2018, a les 10,30 en segona convocatòria. 

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  2. Aprovació, si escau, de la memòria esportiva corresponent al 2017.
  3. Aprovació, si escau, dels estats comptables del 2017 i pressupost del 2018.
  4. Propostes de la Junta Directiva.
  5. Propostes dels clubs.
  6. Torn obert de paraula.

Membres assistents: Miguel Ángel Murillo (Sant Joan Despí), Joan Barnet (Olesa), Jaume Mundet (Gerunda), Guillem Garcia (Mollet), Jaume Ribera (Mollerussa), Carles Costas (La Lira), Carlos Fernández (Cadena), Josep Chalmeta (Sant Boi), Albert Badosa (Santa Pau), Victor Collell (Peona i Peó), Ferran Torta (Amposta), Jaume Grau (Cerdanyola Vallès), Pere Reginaldo (Colon Sabadell Chessy), Cristian Molina (Comtal), Alfonso Jerez (Foment Martinenc), David Lozano (Pallejà), Manel Triquell (Sant Josep), Eduard Arilla (Sant Martí), Josep Colet (Vilafranca), Lourdes Porta (Ateneu Barcelonès), Jonathan Alonso i Benjamin Pérez (Barberà), Juan Manuel Sánchez (Barcelona), David Vigo (Catalunya Escacs Club), Nicolás Plaza (Cornellà), Manel Arellano (Escola d’Escacs de Barcelona), Enric Gibert (Espiga de les Corts), Carles Falgueras (Figueres), Ivan Marina (Gran Penya), Eloy Malatesta (Hospitalet), Javier Pescador (Hospitalet de l’Infant), César Sánchez (Ideal Clavé), Carlos Giménez (Igualada), Alejandro Melchor (Pobla de Lillet), Felix Toquero (Llinars), Xavier Vilalta (Mataró), Jordi Pellicer (Montmeló), Carles Trias (Olot), Ignacio Abascal (Sant Adrià), Francisco Moruno (Sitges), Fernando Rodríguez (Tres Peons), Francesc Blasco (Valls), Frederic Andreu (Congrés) i Jorge Aguadero (Vila Olímpica).

Membres assistents de Junta Directiva de la FCE i invitats:  Pepo Viñas, Pere Reginaldo, Alejandro Gisbert, Teresa Muñoz, Ferran Torta, Albert Badosa, Jaume Ribera, Jordi Magem (Director Esportiu), Antoni López, com a Gerent i Cristian Zarroca, com assessor jurídic.    

INFORME DEL PRESIDENT

Aviat farà un any que aquest equip de persones està portant les regnes de la Federació. Ha estat un any intens però ple d’il·lusió per tirar endavant un nou projecte pels escacs catalans.

Cal remarcar que l’anterior equip directiu va deixar la Federació en una situació prou sanejada que ens permet afrontar el futur amb certa tranquil·litat malgrat les incerteses pròpies de la situació política del país, amb la vigència de l’article 155 i les conseqüències que això està comportant en el món de l’esport: Impagament del 20% de la subvenció de l’any 2017 i no convocatòria de la subvenció del 2018.

Això ens obliga, encara amb més motiu, ser especialment curosos i actuar amb gran rigor, a banda de la necessitat de cercar noves fonts de finançament. Aquest esforç ha de ser del conjunt del món escaquístic, des dels professionals fins als directius i organitzadors, que han d’entendre que s’ha de fer una gestió moderna, de projecció dels escacs, de cuidar la imatge, etc.

Des de la Federació s’ha potenciat la presència als mitjans de comunicació i s’han fet esforços en la gestió de la imatge corporativa amb pancartes, cartellera o la cerca de nous espais emblemàtics per celebrar les nostres competicions. Esforços que han de continuar per assolir la fita de tenir noves fonts de finançament privat.

Iniciatives com celebrar la darrera ronda de la Divisió d’honor han anat en aquesta línia i la idea és aprofundir en aquest sentit per fer les nostres competicions més atractives.

La idea és augmentar els ingressos ordinaris i regulars i solament aleshores generar un increment de les despeses regulars.

Des del punt de vista competitiu ha estat un any intens.

El Campió Absolut de Catalunya ha estat l’Hipòlit Asís, del Sant Cugat. La Campiona Femenina, la Yolanda Castillo del C.E. Barberà. El Campió de la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana ha estat la Societat Coral Colon de Sabadell Chessy i de la Copa Catalana l’Escola d’Escacs de Barcelona .

Gerard Ayats (Llinars) ha estat el Campió sub-18, Guerau Massagué (Lleida) el sub-16, Carles Martin (Pallejà) el sub14, Roger Bernadó sub-12 i Daniel Salinas sub-10, ambdós del Sabadell, i Alex Villa del Montornès Campió sub-8.

El Campionat de Veterans s’està disputant actualment, i al Campionat Intergeneracional van guanyar les dones als veterans.

Cal esmentar, com a factor de canvi fonamental, el paper del Director Tècnic de la Federació, Jordi Magem, al qual vull agrair el seu treball i el seu esforç.

La Federació té importants reptes de futur:

-          Augmentar el nombre de federats.

-          Obtenir patrocinadors privats.

-          Millorar la imatge i els canals de comunicació de la Federació.

-          Aprofundir en el desenvolupament dels escacs base.

-          Potenciar els escacs femenins

-          Col·laborar en el ILP per a l’aprovació pel parlament de Catalunya d’una nova llei de l’esport que beneficiï els clubs i federacions de Catalunya. La Federació demanarà la col·laboració dels clubs i llençarà una campanya per a la recollida de signatures necessàries per portar al Parlament de Catalunya aquesta iniciativa.

Però potser el repte fonamental és desenvolupar el vessant social dels escacs que és la que més ens diferencia de la resta d’activitats esportives.

En aquest vessant social, cal destacar:

-          El projecte escacs i escoles i el Chess in English en escoles rurals.

-          La introducció dels escacs a les presons.

-          El projecte Insert Esport.

-          La promoció a esdeveniments com el Club Súper 3 o el Saló de l’Ensenyament.

-          La col·laboració en actes, com les simultànies d’Anna Muzychuk.

-          La col·laboració en iniciatives d’escacs als hospitals de nens amb el Drac Arcai.

Voldria agrair la tasca de tots els treballadors de la Federació que ajuden dia a dia a tirar endavant la gestió administrativa més complexa del que ningú es pensa. També vull agrair a tot l’equip directiu la seva dedicació i entusiasme. Particularment vull agrair la tasca del Carlos Giménez i la Sònia Martin, que per circumstàncies personals han hagut de deixar les seves responsabilitats.

Força i salut per als escacs catalans.


NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Benjamin Pérez Mañas i Juan Manuel Sánchez López.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

El Director Esportiu de la Federació, Jordi Magem, va comentar breument els indicadors esportius del 2017, que en la seva gran majoria són positius. Va indicar que el President de la Federació ja havia fet esment, en el seu discurs, dels darrers campions de Catalunya del 2018 i la resta figurava en la memòria del 2017.

El delegat de Tarragona, Ferran Torta, va demanar que a la Memòria Esportiva apareguin els campions territorials de cada Delegació.

El president del C.E. Barcelona, Juan Manuel Sanchez, indica que l’equip campió de Catalunya de Tercera Categoria és el Barcelona C.

La Memòria Esportiva i de Gestió, va ser aprovada per 35 vots a favor i una abstenció.  

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la Federació, Alejandro Gisbert, va comentar breument els estats comptables del 2017. Va dir que la situació econòmica de la Federació estava molt sanejada, que s’havia seguit un criteri de prudència en la despesa i que el dèficit de quinze mil euros havia estat provocat bàsicament, per un increment en les despeses del Torneig Ciutat de Barcelona, que havia passat de 6 a 10 jugadors, la millora de la Festa Catalana i la incorporació del Director Tècnic de la Federació, en el mes de setembre del 2017.

Han estat aprovats els estats comptables de la Federació del 2107 i el pressupost del 2018 amb quatre abstencions , 32 vots favorables i cap vot en contra.

 

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS DE LA FCE

El nou reglament de Disciplina Esportiva de la Federació va ser presentat pel president Pepo Viñas, que va explicar la necessitat de modificar aquest reglament que havia quedat obsolet i pel qual s’havia contractat el servei jurídic de l’empresa Dar Legal. A la propera assemblea es presentarà una proposta del nou reglament de competicions i el 2019 es presentarà una proposta de modificació d’Estatuts.

Algunes intervencions i informacions relatives a aquest tema que es van tractar a l’Assemblea van ser les següents:

Per poder reglamentar una sanció per a la manca de pagament d’organitzadors de Torneigs caldria poder tenir una prova de les condicions laborals pactades. La Comissió Esportiva estudiarà una possible reglamentació.

El telèfon de guàrdia de la Federació és merament informatiu i en cap cas de resolució vinculant.

El càstig per les incompareixences vol evitar avantatges esportius. En cas que no hi hagin jugadors/res disponibles, el que cal fer és deixar vacants als darrers taules d’acord amb la normativa vigent.

L’índex del Reglament es confeccionarà un cop aprovades les modificacions acordades per l’Assemblea.

La documentació de l’assemblea està publicada amb 30 dies d’antelació, al web de la Federació, a l’apartat Federació-Assemblees-Assemblea 26 de maig de 2018.

El representant del Club Pallejà demana que la junta directiva torni a presentar la proposta de nou Reglament per a la propera assemblea deixant els clubs que facin esmenes que consideren necessàries. La taula presidencial de l’assemblea no accepta la proposta, però es permetrà que els clubs facin per a la propera assemblea, les propostes de modificació que considerin oportú, sense necessitat d’avals.

Les fiances de 50€ per presentar reclamacions seran retornades en cas de ser admeses.

El nou Reglament de Disciplina Esportiva es va aprovar amb les següents esmenes:

-          S’elimina el punt 3.7g) que donava els àrbitres la potestat d’imposar “una multa anunciada amb antelació.”

-          Art. 4 Delegats, no caldrà que tinguin els reglaments impresos en paper, si són accessibles per Internet.

-          El punt B.5 incompareixences d’equips, no podran ser sancionats amb un punt menys, a més del que ja es perd amb la incompareixença.

-          S’anul·la l’article que obligava els arbitres a arbitrar en cas de ser cridats per la Federació. S’elimina el punt f de l’article 20.b Faltes Greus dels àrbitre: “La negativa a ser designat per un torneig o bé adduir causes falses per tal d'evitar una designació.”

El reglament de disciplina esportiva va ser aprovat per 20 vots a favor 14 en contra i 4 abstencions.

La proposta va ser defensada per Pepo Viñas i es va aprovar per 25 vots a favor, 7 en contra i 6 abstencions.

La proposta de modificació del Reglament del Campionat Absolut de Catalunya i del Campionat Femení va ser presentada i explicada per Jordi Magem i es va aprovar amb l’esmena de què els participants amb bandera estrangera han d’haver jugat un mínim de 3 partides a la Lliga Catalana.

La proposta del nou Reglament de l’Absolut i Femení de Catalunya es va aprovar per 26 a favor, 2 en contra i 5 abstencions.

El nou format de la Lliga Catalana va tenir la següent esmena:

-          La segona fase per al grup que lluita pel descens no serà modificat i es disputarà com es feia fins ara. El grup que lluita per assolir la primera plaça del Campionat es disputarà per sistema del play-off i tindrà una ronda de descans per acabar els dos grups a la vegada. Hi haurà el límit de dos jugadors/res que no hagin disputat les fases prèvies per jugar la segona fase, però han de tenir marcada la casella dels 17 alineables.

-          La remuneració econòmica als clubs de Divisió d’Honor, tal com estava proposada, només es portarà a terme, si el Campionat és patrocinat per un sponsor que faci una aportació econòmica per tal fi.

El nou format, amb les esmenes realitzades, es va provar per 24 vots a favor, 6 en contra i 4 abstencions.

-         Modificacions reglamentàries. Proposta Junta Directiva

Les modificacions reglamentàries proposades per la Federació van ser aprovades per 22 vots a favor, 4 abstencions i cap en contra, amb les següents esmenes:

-          Queda anul·lada la proposta de poder alinear esportistes amb una diferència de 100 punts d’elo.

-         Modificació del reglament de l'elo FCE. Proposta club Pallejà

El representant del Club Pallejà va realitzar la presentació de la proposta, on va explicar algunes incoherències, al seu entendre, del model actual del càlcul de l’elo català. En particular es va referir al valor incongruent de la constant variable K, del factor Delta, de l’avaluació als jugadors menors, el càlcul injust de la perfomance, etc. El model presentant és molt similar al que utilitza la Federació Internacional.

La votació de la proposta va finalitzar en empat amb 6 vots a favor, 6 vots en contra i 9 abstencions. la Junta Directiva va proposar que es tornaria a votar a la següent assemblea del mes de novembre.

Proposta de modificació de la reglamentació d'Homologació de Torneigs. Proposta del club Sant Martí

La proposta del Sant Martí, presentada per José Miguel Esteban, no va ser votada, i la normativa actual no serà modificada, ja que els assembleistes i la Junta Directiva de la Federació van arribar a un acord que contemplava els següents punts:

  1. Que tots els Torneigs organitzats per la Federació o patrocinats, havien de complir amb les normes de locals adaptats.
  2. La Federació elaborarà un reglament específic per persones amb mobilitat reduïda que contempli les seves necessitats, com per exemple que el rellotge estigui col·locat on els hi vagi millor.
  3. La Federació donarà suport i farà un seguiment dels clubs que no estiguin habilitats i vulguin fer oberts homologats, perquè presentin un estudi de viabilitat de l’adaptació. Hauran de presentar el cost del projecte d’adaptació o un certificat de la possible impossibilitat física per fer-ho.

TORN OBERT DE PARAULA

El representant del club Olesa demana que se li contesti a la seva pregunta referent a la participació d’esportistes que juguen les prèvies amb una categoria diferent de la seva.

Demana que quan un club participi amb dos equips al mateix grup, aquests juguin la primera ronda.

Demana que es muntin tallers per explicar als monitors com fer classes a nens.

El representant del Mataró, demana informació sobre l’assegurança de responsabilitat Civil. Se li contesta que hi ha informació al web de la Federació i que pot ampliar la informació a través de la UFEC i la seva corredoria d’assegurances.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS, CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE 2018

Benjamin Pérez Mañas, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor i amb DNI 38873406W.

Juan Manuel Sánchez López, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor i amb DNI 43554935L.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 26 de maig de 2018 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President José Claudio Viñas Racionero amb DNI 46232148D i la secretaria general Teresa Muñoz Muñoz amb DNI 77123664H.

Benjamin Pérez Mañas                                                               Juan Manuel Sánchez López

                                                                                    

Teresa Muñoz Muñoz                                                                   José Claudio Viñas Racionero

Secretaria General                                                                      President

Barcelona, 26 de maig de 2018