LLIGA CATALANA 2019

Publicació de la Circular amb la convocatòria de la Lliga Catalana 2019.

 

DATES

La competició començarà el dia 19 de gener de 2019 per a la Divisió d’Honor i el dia 20 de gener de 2019 per a la resta de Categories. (Les dates queden pendents d'aprovació per part de l'Assemblea General de clubs).

Divisió d'Honor: 19 i 26 de gener, 2,9,16,23 de febrer, 2, 9, 16, 23, 30 de març, de 2019.

La resta de Categories: 20 i 27 de gener, 3,10,17,24 de febrer 3, 10, 17 de març de 2019.

 

HORARI

A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els partits començaran a les 9,30 hores.

 

RITME DE JOC

El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

 

INSCRIPCIONS MITJANÇANT EL PORTAL DE GESTIÓ I CORREU ELECTRÒNIC

Tots els clubs de Catalunya hauran de realitzar la inscripció a la Lliga Catalana d’Escacs, de tots els seus equips, pel portal de Gestió Administrativa al web de la Federació Catalana d'Escacs i una confirmació dels equips amb el nombre d’equips inscrits, la categoria de cadascun, i observacions si n’hi haguessin, al correu federacio@escacs.cat El programa informàtic només permet efectuar la inscripció a la Lliga Catalana una sola vegada. Per aquest motiu els clubs han de tenir la seguretat dels equips que inscriuran, ja que no es podrà corregir la inscripció mitjançant el programa informàtic. Qualsevol modificació en la inscripció, baixa o renúncia de categoria s'haurà de comunicar per escrit al correu federacio@escacs.cat

 

TERMINI D'INSCRIPCIONS

Les inscripcions de tots els equips de cada club caldrà efectuar-les en el període comprès des del dia 12 de novembre fins al dia 30 de novembre de 2018, a les 18 hores.

 

PETICIONS DE DISTRIBUCIÓ D'EQUIPS

En observacions caldrà indicar si el club necessita una distribució determinada per als seus equips (per exemple, que no poden coincidir l’A i el B per manca d’espai). CAL EXPLICAR EL MOTIU DE LA PETICIÓ, JA QUE LA FEDERACIÓ ESTABLIRÀ PRIORITATS EN CAS QUE NO PUGUIN SER CONCEDIDES TOTES LES PETICIONS.

 

PREUS D'INSCRIPCIÓ

DIVISIÓ HONOR: 89 €; PRIMERA DIVISIÓ: 66 €, SEGONA DIVISIÓ: 60 €, CATEGORIA PREFERENT: 55€, PRIMERA CATEGORIA: 44,50 €, SEGONA CATEGORIA: 40,50 €, TERCERA CATEGORIA: 35 €, CATEGORIA SUB-12 PROMOCIÓ: 35 €.

 

DATES DELS ENQUADRAMENTS DELS EQUIPS

El sorteig de Segona Divisió s'efectuarà el dia 24 de novembre de 2018 en el transcurs de l’Assemblea de Clubs. Cada Delegació podrà establir la data de comunicació del sorteig de la Lliga en el seu àmbit territorial. Els equips que no prenguin part a la Lliga Catalana seran baixats a l'última categoria establerta per a la següent temporada.

 

DATA DE PRESENTACIÓ DE LES LLISTES D'ORDRE DE FORCES

La confecció i presentació per Internet de les llistes d’ordre de forces cal fer-la entre el dia 7 de gener i 14 de gener de 2019. En cas de retard s’aplicaran les multes i sancions tipificades a tal efecte.

 

TOLERÀNCIA EN EL RETARD

Perdrà la partida el jugador que es presenti amb més d'una hora de retard de l'hora oficial del començament del partit.

 

AVALUACIÓ

El torneig serà avaluat per a elo català per a totes les categories. El torneig també s’avaluarà per a elo FIDE per a totes les categories menys per a la categoria Sub-12.

 

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció a la Lliga Catalana, se sol·licitarà als clubs la següent informació:


1) Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.

2) Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya). Sense cap barrera i amb lavabos adaptats.

3) En cas que el club no tingui el local habitual adaptat, podrà proposar un local alternatiu adaptat dintre de la mateixa localitat i amb capacitat per acollir tot el matx. Els jugadors amb discapacitat funcional hauran de jugar a la mateixa sala de joc que la resta del seu equip.

4) En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.

A) Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats, tant com sigui possible.

B) En cas què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc.

 

DESEMPATS A LA LLIGA CATALANA

A Divisió d’Honor s’aplicaran per aquest ordre:

1. Punts per tauler.

2. Partit directe entre clubs empatats.

3. Holandès fins a les darreres conseqüències.

A la resta de Divisions i Categories s’aplicaran per aquest ordre:

1. Sonneborn-Berger per Equips tipus B

2. Resultat particular

3. Kashdan

4. Holandès fins a les darreres conseqüències.

Desempats als Play- Off d'ascens i Finals catalanes de qualsevol Divisió o Categoria:

1. Holandès fins a les darreres conseqüències.