ORGANITZA  

La Federació Catalana d’Escacs. 

 

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8 del 13 al 15 d’abril de 2019.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-18, del 13 al 18 d’abril de 2019.

 

PARTICIPACIÓ 

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.  

Tots els participants de SUB-8 a SUB-18 hauran de tenir assignat un Delegat/da que sigui el seu responsable durant la competició a tots els efectes. 

El torneig es dividirà en sis categories:

 • Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 • Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 • Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 • Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 • Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.
 • Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els esportistes que vulguin participar han de complir els criteris de la circular CAT/EBA 39/2018

 

LOCAL DE JOC 

El campionat se celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda) a l’hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5. 

 

DIRECTOR DEL TORNEIG 

El Director Tècnic de la Federació, el GM Jordi Magem.

 

SISTEMA DE JOC

El campionat es jugarà per Sistema Suís a un màxim de nou rondes a cada categoria, llevat de la  categoria sub-8 que es faran un màxim de vuit rondes.

L’organització es reserva el dret de reduir el número de rondes un cop es conegui el número d’inscrits final de cada categoria.

Els aparellaments es realitzaran amb l'ajuda del programa SWISSMANAGER. Només s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats, i referents a la introducció errònia dels resultats,  durant la primera mitja hora des de la publicació dels mateixos.

L’esportista que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició. 

L’esportista que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.  

No es permetrà que un esportista sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada.

Un esportista pot demanar participar en una categoria superior i la comissió d'Escacs de Base ho estudiarà. Un esportista no pot participar en dues categories.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 20 minuts des de l’inici establert de la ronda.  

 

ELO

La prova serà avaluada per ELO Català i ELO FIDE de les categories de sub-10 a sub-18. La categoria sub-8 només serà vàlida per a ELO FCE.

 

RITME DE JOC

El ritme de joc de les partides a la categoria sub-8 serà de 40 minuts + 20 segons per jugador. Serà obligatori anotar tota la partida fins que a l’esportista li restin menys de 5 minuts per primera vegada durant la partida. 

 • No s'aplicarà l'apèndix A de les lleis dels escacs per a la categoria sub-8. ENLLAÇ (pàg. 23)
 • Si s’aplicarà l’article 1. 6 del “Reglament de Competicions de la FCE”

“En competicions d’edats oficials, on participin exclusivament jugadors de categoria sub-8, i que no valguin per elo FIDE, caldrà un mínim de tres jugades il·legals per perdre la partida.”

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. En aquestes categories estan obligats a anotar tota la partida. I es perd a les dues jugades il·legals.

Per contra, a la resta de categories serà de 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada. En aquestes categories estan obligats a anotar tota la partida.

 

CALENDARI DE COMPETICIÓ

Es farà una reunió per a tots els delegats a les 12:00 hores, del dia 13 d’abril, a la sala que s'indicarà en el mateix hotel.

 

Per a la categoria sub-8:

Dissabte, 13 d’abril:

 • 1a Ronda a les 16:15 hores
 • 2a Ronda a les 18:45 hores

Diumenge, 14 d’abril:

 • 3a Ronda a les 09:30 hores 
 • 4a Ronda a les 11:40 hores
 • 5a Ronda a les 16:15 hores

 Dilluns, 15 d’abril:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • 7a Ronda a les 11:40 hores
 • 8a Ronda a les 16:15 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 18:45 hores 

 

Per a la resta de categories (De Sub-10 a Sub-18):

Dissabte, 13 d’abril:

 • 1a Ronda a les 16:15 hores  

Diumenge, 14 d’abril:

 • 2a  Ronda a les 09:30 hores
 • 3a  Ronda a les 16:15 hores

Dilluns, 15 d’abril:

 • 4a Ronda a les 09:30 hores
 • 5a  Ronda a les 16:15 hores  

Dimarts, 16 d’abril:

 • 6a Ronda a les 09:30 hores
 • TARDA DE DESCANS

Dimecres, 17 d’abril:

 • 7a Ronda a les 09:30 hores 
 • 8a Ronda a les 16:15 hores

Dijous, 18 d’abril:

 • 9a Ronda a les 09:30 hores

La Cloenda tindrà lloc a les 15:00 hores. Ja s’especificarà el lloc durant el torneig.

 

INSCRIPCIONS 

La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.  

La FCE publicarà la llista provisional de participants inscrits el divendres, 5 d’abril, a les 19:00 hores.  

S’admetran reclamacions per escrit a federacio@escacs.cat fins el dilluns, 8 d’abril, a les 13:00 hores.

El dimecres, 10 d’abril, a les 13:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments de la 1a ronda de joc es publicaran el divendres, dia 12 d’abril, a les 21 hores. 

 

DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició. El sorteig és independent per a la categoria sub-8 i la resta de categories.

A efectes de desempat de buchholz, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE.

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Abans de l’inici de la primera ronda s’haurà de constituir un Comitè de Competició format pel Director del Torneig i quatre delegats de les categories sub-10 a sub-18, un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres, amb la llicència en vigor, segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya). 

No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin més tard de 30 minuts després del fet reclamat. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit a l’àrbitre principal del torneig.  

 

ACCÉS A LA SALA DE JOC  

L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda. Per donar inici a la ronda, tots els acompanyants hauran de sortir de les sales. Es podran fer  fotografies als esportistes durant aquests 15 minuts abans d’iniciar-se la ronda.

Els delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització els hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la sala de joc.

 

DELEGATS

Les acreditacions seran nominals en totes les categories i amb la fotografia. Per fer de delegat caldrà enviar a la Federació el certificat de delictes sexuals acompanyat d’una foto de carnet (en format jpg o pgn). En el mateix correu, s'haurà d'afegir els noms dels esportistes de qui farà de delegat. En el cas de no rebre la documentació requerida, no es farà l’acreditació per accedir a la sala.

L’acreditació dels delegats serà personal i intrasferible. En el cas de que no coincideixi l’acreditació amb la persona que la porti, se li retirarà per tot el torneig.

 • Categoria SUB-8: Es donarà una acreditació per club participant i que només serà vàlida per aquesta categoria.
 • Categories SUB-10 a SUB-18: Cada delegat ha de tenir un màxim de 7 esportistes al seu càrrec. Hi haurà un màxim de 5 acreditacions per club.

Nombre màxim d'acreditacions que es repartiran per club (categories SUB-10 a SUB-18), segons nombre d'esportistes participants. 

 

NÚMERO D'ESPORTISTES

(de SUB-10 a SUB-18)

DELEGATS

1-6

1

7-12

2

13-20

3

21-28

4

Més de 28

5

 

L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un Delegat/da en aquesta competició. 

 

TELÈFONS MÒBILS

No està permès entrar telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic dins la sala de joc per part d'esportistes o delegats sense permís de l’àrbitre principal. En el cas que entri algun telèfon mòbil o aparell electrònic i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà la partida i al delegat se li retirarà l'acreditació durant la resta de la ronda i la ronda següent. En cas de reincidència se li retirarà l'acreditació i l’esportista quedarà eliminat del campionat, si el reincident es delegat, no podrà entrar a la sala de joc durant la resta del torneig.

 

PREMIS 

El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya de la seva categoria.

El 1er classificat i la 1a classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si està entre els deu primers de la classificació general, tindran el dret de participar l'any següent amb les despeses pagades d'hotel, com a mínim d'habitació doble, al 100%, i la plaça serà nominativa, i a la categoria sub-18 només si repeteix categoria.

Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria i medalles fins el vuitè classificat de la general.

També es donarà un trofeu a la primera noia de cada categoria.

 

FEMENÍ

La primera noia classificada de sub-14, sub-16 i sub-18 estaran convidades a participar en el matx Intergeneracional del proper 1 de maig.

 

PREMI CIRCUIT

El primer noi i la primera noia classificada de totes les categories, tindran la inscripció gratuïta en els torneigs de ritme tradicional del XVI Circuit Català d’Oberts Internacionals.

 

PREMI PER EQUIPS  

Hi haurà dos premis: 

a)  El premi per a les categories sub-10 i sub-12 que es dirà Copa Promoció.

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

b) El premi per a les categories sub-14, sub-16 i sub-18 que es dirà Memorial Jordi Puig. 

Opten a aquest premi els clubs que tinguin un mínim de 3 participants, indistintament de la categoria. 

 

En cadascun dels premis per equips, puntuen les tres millors classificacions d’esportistes del mateix club, independentment de la categoria (SUB-10 i SUB-12 en la Copa Promoció i SUB-14, SUB-16 i SUB-18 en el Jordi Puig). El club que obtingui menys punts sumant la classificació general de tres dels seus esportistes obtindrà el guardó.  

S’atorgarà trofeu i tres medalles a cadascun dels tres primers clubs participants.  

Si dos clubs empaten a punts sumant les classificacions dels seus tres millors participants, el sistema de desempat serà la suma de punts d’aquests tres esportistes i si continua l’empat guanyarà el desempat el club que tingui el participant que hagi fet més punts, després el segon i després el tercer, finalment, si continua l’empat es resoldrà sumant els punts de la classificació de la ronda anterior.  

 

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

Els Campions de cada categoria (de SUB-8 a SUB-18) tindran la inscripció pagada al Campionat d'Espanya de la seva categoria (en modalitat tradicional).

El primer classificat i la primera jugadora classificada de la categoria sub-8 tindran un premi de 200 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats. Els dos següents millors classificats rebran un premi de 100 € per a la participació en Tornejos oficials i/o homologats.

Per a la resta de categories, els tres primers classificats i la primera jugadora classificada tindran una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya de la seva categoria. Sempre que hagin fet la meitat dels punts.

La segona jugadora classificada rebrà una ajuda del 100% de les despeses de l'estada a l'establiment determinat per la FCE pel Campionat d'Espanya de la seva categoria sempre que acompleixi els requisits de la taula següent:

 

Categoria

Requisit

Sub-10 i Sub-12

Classificar-se entre els primers 30 % dels participants, sempre que hagi fet la meitat dels punts.

Sub-14, Sub-16 i Sub-18

Aconseguir la meitat de la puntuació.

 

Si queda en una posició posterior, aquesta plaça passaria a la general.

En cas que una jugadora quedi entre els 3 primers de la general, la seva plaça passaria íntegra al següent classificat de la general.

Les places subvencionades al 100 % ja atorgades al CIRCUIT CATALÀ són:

 • SUB-10: Daniel Salinas Tomas
 • SUB-12: Nicolas Aleksanyan Israilyan
 • SUB-14: Vicent Serrano Batova
 • SUB-16: Llibert Céspedes Llaverías
 • Sub-18: Ferran Sole Pijuan

En el cas que alguns dels esmentats anteriorment quedessin a les places subvencionades, la seva plaça passaria íntegra al següent classificat de la general.

La Federació farà la inscripció a la FEDA dels esportistes que participin al Campionat d'Espanya i només farà la reserva de l'allotjament dels delegats i entrenadors.

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT D’ESPANYA INDIVIDUAL SUB-8 A SUB-18 

Només podran participar en els campionats d’Espanya individual Sub-8 a Sub-18 els esportistes que hagin participat al Campionat de Catalunya d'edats i que acompleixin algun dels següents criteris: 

1. A la categoria sub-8 i sub-10: haver participat en la Final de Catalunya d’edats.

2. A les categories Sub-12, Sub-14, Sub-16 i Sub-18: haver participat en la Final de Catalunya d’edats i haver assolit:

Nois

5,5 punts

Noies

4,5 punts

3. El jugador que estigui dins els quinze primers d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria i la jugadora que estigui dins les cinc primeres noies d’elo català de la llista de l'1 d’abril de l'any en vigor de la categoria.

4. Haver quedat entre els vint primers classificats del Campionat d’Espanya Sub-12 a Sub-18 de l’edició anterior.

5. Els esportistes becats que no hagin assolit la puntuació mínima en la Final de Catalunya d’edats i que estiguin entre els 25 primers del llistat general de les beques.

6. Els esportistes que assoleixin mèrits esportius reconeguts per la FCE.

7. En casos excepcionals, com germans de participants i no haver aconseguit els punts mínims requerits, es podrà sol·licitar, sempre i quan vagin com a mínim acompanyats per un dels dos pares al Campionat d'Espanya. La Comissió d'Escacs de Base estudiarà la petició i comunicarà la decisió.

8. En cap cas es podrà jugar el Campionat d'Espanya en una categoria superior sense haver jugat la de l'edat corresponent. 

 

CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS EN EDAT ESCOLAR SUB-14 i SUB-16.

El primer classificat i la primera classificada del Campionat de Catalunya sub-14 i sub-16 seran integrants de l’equip de la seva categoria que participi en el Campionat.

La resta d'integrants seran escollits per la Comissió d'Escacs de Base.

 

MEMORIAL ARTURO POMAR

Els 6 primers classificats de les categories SUB-10 i SUB-12 participaran en els “VI Tancat de promoció IV Memorial Arturo Pomar” que es celebraran durant el Torneig Magistral “Ciutat de Barcelona 2019”.

 

ACTIVITATS DE LLEURE 

Per tenir una previsió dels participants, us podeu inscriure al concurs de puzzles, el torneig de partides llampec o el tast de vins, a través del següent formulari

Trobareu més informació a la pàgina web. 

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats, l’acceptació d’aquesta Circular. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació.  

 

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.