Bases català en pdf

Bases castellano en pdf

Rules in english pdf

 

ORGANITZADOR:

Federació Catalana d’Escacs amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i l’Institut Barcelona Esports.

 

PARTICIPANTS:

Podran participar tots els esportistes amb llicència FIDE en vigor.

 

LOCAL DE JOC:

Espai Bota, Recinte Fabra i Coats, C/Sant Adrià, 20 de Barcelona.

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat.

Sala de joc climatitzada.

 

SISTEMA DE JOC:  

En dos grups, A (obert a tothom que ho demani) i B (per a ELO FIDE inferior a 2000), per Sistema Suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) 9 rondes amb l’ajuda d’un programa informàtic homologat per la FIDE.

Als esportistes inscrits se’ls assignarà per defecte el grup corresponent al seu ELO FIDE a 1 de setembre. El que vulgui jugar al Grup “A” tenint menys d'Elo 2000, ho ha de demanar al formulari d'inscripció.

 

RITME DE JOC:

El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

 

DIES DE JOC:

Del 27 de setembre al 5 d’octubre del 2019, ambdós inclosos.

 

HORARI DE JOC A L’OBERT CIUTAT DE BARCELONA:

           

Ronda 1: dia 27 de setembre a les 17:00 hores

Ronda 6: dia 2 d’octubre a les 17:00 hores

Ronda 2: dia 28 de setembre a les 17:00 hores

Ronda 7: dia 3 d’octubre a les 17:00 hores

Ronda 3: dia 29 de setembre a les 17:00 hores

Ronda 8: dia 4 d’octubre a les 17:00 hores

Ronda 4: dia 30 de setembre a les 17:00 hores

Ronda 9: dia 5 d’octubre a les 09:30 hores

Ronda 5: dia 1 d’octubre a les 17:00 hores

 

       

Torneig de partides llampec (8 rondes) el diumenge dia 29 de setembre 09:30.

 

PREU D’INSCRIPCIÓ:

 

A L’OBERT CIUTAT DE BARCELONA:

GRUP A

 • Sèniors: 70€ (50€ si s’inscriu abans del 25 d’agost)
 • Menors de 16 anys i gent gran +65: 60€ (40€ si s’inscriu abans del 25 d’agost)
 • Persones amb discapacitat reconeguda del 33% o superior: 50€ (35€ si s’inscriu abans del 25 d’agost)    
 • Gratuït per a esportistes amb ELO FIDE superior a 2450.

GRUP B                

 • Sèniors: 60€ (40€ si s’inscriu abans del 25 d’agost)
 • Menors de 16 anys i gent gran +65: 50€ (35€ si s’inscriu abans del 25 d’agost)
 • Persones amb discapacitat reconeguda del 33% o superior: 40€ (30€ si s’inscriu abans del 25 d’agost)    

 

Descompte de 15 € per als subscriptors de la Revista Peón de Rey.

 

El pagament de la inscripció s’haurà de fer a la Federació i es podrà fer per transferència bancària al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant CBCN + el nom i cognoms del participant.   

 

FORMULARI CIUTAT DE BARCELONA

 

La data límit d'inscripció serà el dilluns, dia 23 de setembre, a les 13:00 hores.

 

AL TORNEIG DE PARTIDES LLAMPEC:

 • Sèniors: 10 €
 • Menors de 16 anys i gent gran +65: 5 €

Persones amb discapacitat reconeguda del 33% o superior: 5€

  

El pagament de la inscripció s’haurà de fer a la Federació i es podrà fer per transferència bancària al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant LLAMPEC + el nom i cognoms del participant.   

 

FORMULARI LLAMPEC

 

La data límit d'inscripció serà el dissabte, dia 28 de setembre, a les 21:00 hores.

 

RETARDS:

Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més de 30 minuts de retard de l’hora indicada per començar la ronda, perdran la partida, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa.

 

DESCANSOS:

Els descansos (byes) que pot demanar un esportista serà de dos (2), de zero punts. Els interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre abans de finalitzar la ronda anterior.

 

AVALUACIÓ:

Torneig vàlid per elo FIDE, FEDA i  FCE.

 

INCOMPAREIXENÇA:

Serà eliminat del torneig l’esportista que no es presenti a una ronda, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa. L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets.

 

APARELLAMENTS:

Un cop publicats no es consideraran definitius fins transcorreguts 30 minuts. Passat aquest temps no es modificaran, excepte millor criteri de l’àrbitre.

 

DESEMPATS:

Ordre d’aplicació dels següents desempats:

 

1.- Resultat particular.

2.- Buchholz -1, amb ajust FIDE de contrincant virtual

3.- Buchholz Total, amb ajust FIDE de contrincant virtual.

4.- Buchholz Mitjà(1) amb ajust FIDE de contrincant virtual

5.- Performance Recursiva

6.- Sonneborg-Berger, amb ajust FIDE de contrincant virtual

7.- Sorteig

 

DIRECCIÓ:

Sr. Jordi Magem Badals

 

COMITÉ D’APEL·LACIÓ:       

Serà format pel Director del Torneig o a qui delegui, en qualitat de president, i dos esportistes titulars majors d’edat, més dos esportistes reserves. Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades al Comitè per escrit i com a màxim 30 minuts desprès de l’incident.

Existeix un FULL DE RECLAMACIONS

 

PREMIS

PREMIS en metàl·lic

Els premis en metàl·lic no son acumulables (excepte els del torneig de partides llampec) i es repartiran per aquest ordre, i sotmesos a la legislació fiscal vigent. Si un participant pot accedir a dos premis no acumulables, excepte els del torneig de partides llampec, se li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor, la direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient.

Per a tots els trams, el primer elo que s’utilitzarà per a la classificació, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo FEDA per a esportistes de la resta de federacions territorials estatals sense elo FIDE. Els esportistes que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo FIDE o en el seu defecte elo FEDA, no puntuaran per a trams.

Els participants que no juguin l’última ronda perdran tots els drets assolits.

 

OBERT

Premis

                       

General GRUP “A”

 
           

General GRUP “B”

 
   

1er

4.000,00 €

 

     800,00 €

 

11è

300,00 €

 

1er

350,00 €

 

70,00 €

2n

2.500,00 €

 

     700,00 €

 

12è

200,00 €

 

2n

200,00 €

 

60,00 €

3er

1.500,00 €

 

     600,00 €

 

13è

150,00 €

 

3er

125,00 €

 

60,00 €

4rt

1.000,00 €

 

     500,00 €

 

14è

125,00 €

 

4rt

100,00 €

 

60,00 €

     900,00 €

 

10è

     400,00 €

 

15è

100,00 €

 

80,00 €

 

10è

60,00 €

           
 

Trams GRUP “A”

 
   

Trams GRUP “B”

 

Elo -2300

Elo -2150

   

Elo -1850

 

Tram A

Tram B

   

Tram A

1er

         400,00 €

         300,00 €

 

1er

       125,00 €

2n

         300,00 €

         250,00 €

 

2n

       100,00 €

3er

         250,00 €

         200,00 €

 

3er

         80,00 €

 

LLAMPEC

 

Llampec

1er

200,00 €

2on

100,00 €

3er

50,00 €

4rt

40,00 €

30,00 €

 

TOTAL EN PREMIS: 16.780 €

 

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció d’IRPF legal vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

 • Enviar escanejat una còpia del DNI per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
 • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar en original (no val escanejat) a la Federació.
 • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

GUARDONS i TROFEUS

 • Trofeus per als 3 primers classificats de la General de cada grup.
 • Trofeus per al campió de cada tram.

 

TELEFONIA:               

Està prohibit tenir telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació o processador de dades, sense el permís de l’àrbitre, especial i concret per cada cas, dins el recinte de joc (sala de joc, passadissos, serveis, sala d’anàlisis, etc..). Si és evident que un esportista té un dispositiu, perquè emet un so o està a la vista de l’àrbitre, en el recinte de joc, perdrà la partida.

Si algun esportista té la necessitat de fer una trucada telefònica mentre està jugant, ha de demanar permís a l’àrbitre. En cas contrari perdrà la partida. En altres circumstàncies, l’àrbitre determinarà el que cregui més adient.

Excepcionalment l’àrbitre pot demanar a un esportista que, en privat, mostri o permeti, que s’inspeccionin les seves pertinences. Si l’esportista refusa a cooperar amb aquestes obligacions, l’àrbitre prendrà mesures en base a l’article 12.9 de les Lleis dels Escacs. A la segona infracció en el torneig, l’esportista pot ser expulsat del mateix, comunicant el fet a la FIDE.

 

ANTI-TRAMPES:       

Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisi o fer-los en un altre tauler d’escacs. L’organitzador ho comunicarà a la FIDE.

Està a disposició dels esportistes un imprès FIDE de reclamació.

 

RÀNQUING:              

Es publicarà al web de la FCE i a la sala de joc. Es farà per elo FIDE.

 

ÈTICA:            

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.    

 

PUBLICITAT:                  

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

DISCIPLINA:              

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

 

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE.

 

LA PARTICIPACIÓ en el torneig implica l’acceptació d’aquestes bases i seran d’obligat compliment.