ORGANITZACIÓ:

El torneig està organitzat per la Federació Catalana d’Escacs, dins del marc del programa “Escacs a l’Escola”, el qual està impulsat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la pròpia Federació.

LOCAL DE JOC:

Davant d’un dispositiu amb connexió a Internet, a l’habitatge on estigui confinat l’esportista.

La plataforma online utilitzada serà www.lichess.org

PARTICIPANTS / CATEGORIES:

Podrà participar-hi qualsevol nen o nena en edat escolar, sempre i quan compleixi amb el requisit de tram d’edat de cada categoria.

 • Sub-08 – Jugador/a de 8 anys o menys
 • Sub-10 – Jugador/a de 10 anys o menys
 • Sub-12 – Jugador/a de 12 anys o menys
 • Sub-14 – Jugador/a de 14 anys o menys

No és necessari estar federat per participar-hi.

L’edat a comptabilitzar és l’edat que té en nen o nena el dia que s’organitza el torneig.

Un jugador més jove podrà competir també en un tram d’edat superior.

DIES DE JOC:

Cada dia, de dilluns a divendres, mentre duri el confinament.

HORA D’INICI:

Al matí:

 • El campionat sub10, l’inici de les partides serà a les 11:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.
 • El campionat sub14, l’inici de les partides serà a les 11:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.
 • El campionat sub08, l’inici de les partides serà a les 12:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.
 • El campionat sub12, l’inici de les partides serà a les 12:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.

A la tarda:

 • El campionat sub10, l’inici de les partides serà a les 17:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.
 • El campionat sub14, l’inici de les partides serà a les 17:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.
 • El campionat sub08, l’inici de les partides serà a les 18:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.
 • El campionat sub12, l’inici de les partides serà a les 18:00h, i tindrà una durada d’una (1) hora.

Els enllaços dels torneigs, tant del matí com de la tarda, es publicaran entre les 9:00h i les 10:00h a les xarxes socials de la Federació Catalana d’Escacs: Facebook, Instagram i Twitter. Serà una publicació única per a tots els enllaços.

La clau d’accés o contrasenya es facilitarà via missatge privat a les xarxes socials de la Federació Catalana d’Escacs, concretament al Facebook i l’Instagram. Es pot demanar també al Twitter, però aquesta plataforma dona problemes si els perfils no es segueixen mútuament.

La clau d’accés serà cada dia la mateixa, a no ser que sorgeixi algun contratemps que obligui a canviar-la.

USUARI A LICHESS.ORG:

Cada jugador s’haurà de crear, si no el té, un usuari a www.lichess.org.

Per fer-ho només és necessari un correu electrònic i definir un nom d’usuari i contrasenya del compte creat. A continuació s’haurà de respondre al correu que enviarà lichess.org al correu electrònic, per tal de validar el nou usuari.

INSCRIPCIONS:

No hi ha data límit d’inscripció.

El torneig és gratuït.

RITME DE JOC:

Per les categories sub08 i sub10, el ritme de joc serà de 7 minuts per jugador més un increment de 3 segons per jugada feta, per a cada esportista.

Per les categories sub12 i sub14, el ritme de joc serà de 4 minuts per jugador més un increment de 5 segons per jugada feta, per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la que estableix la plataforma online lichess.org:

Una victòria té una base de 2 punts, un empat d’ 1 punt, i una pèrdua de cap.

Si guanyes dos jocs consecutius començaràs una sèrie de doble puntuació, representada per una flama.

Els següents jocs tindran doble puntuació fins que no guanyis un joc.

Així doncs una victòria valdrà 4 punts, un empat 2 punts, i res una derrota.

Per exemple, dues victòries seguides d’un empat valdran 6 punts: 2 + 2 + (2 x 1)

Serà vàlid el mode berserk:

Quan un jugador marca el botó de berserk al principi d’una partida, perd la meitat del seu temps, però la victòria val un punt addicional.

En controls de temps que tenen increment, l’opció berserk també cancel·la l’increment (1+2 és una excepció, ja que només es cancel·la l’increment, però no es parteix el temps a la meitat, resultant en 1+0).

El mode berserk només proporciona un punt addicional per a cada victòria si jugues almenys 7 moviments en la partida.

PREMIS:

No n’hi ha. El millor premi és passar una estona jugant i fent nous amics.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

La persona designada per la Federació Catalana d’Escacs a tal fi.

ALTRES:

Aquest torneig NO serà vàlid per a ELO.

Tant en la competició com en el xat del torneigs, els jugadors hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar les bases a mesura que es desenvolupa el torneig per adaptar-lo a la demanda dels participants i a les particularitats que puguin sorgir durant la competició.

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases.