Organització:

Federació Catalana d’Escacs amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Participants:

El torneig el formen 10 esportistes. El sorteig de números es va fer online el dia 30 de novembre per la tarda.

 

Nº8  Karen Grigoryan

Armenia

GM

2651

Nº2  Fernando Peralta

Argentina

GM

2586

Nº3  Àlvar Alonso

Catalunya

GM

2552

Nº9  José Manuel López 

Catalunya

GM

2542

Nº6  Marc Narciso 

Catalunya

GM

2495

Nº1  Nino Batsiashvili

Geòrgia

GM/WGM

2466

Nº10 Miguel Muñoz

Catalunya

GM

2451

Nº5  Sophie Milliet

França

MI/WGM

2397

Nº7  Deimante Daulyte-Cornette

Lituània

MI/WGM

2400

Nº4  Gerard Ayats

Catalunya

MI

2400

 

 

Taula 1

Taula 2

Taula 3

Taula 4

Taula 5

Ronda 1

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

Ronda 2

10

6

7

5

8

4

9

3

1

2

Ronda 3

2

10

3

1

4

9

5

8

6

7

Ronda 4

10

7

8

6

9

5

1

4

2

3

Ronda 5

3

10

4

2

5

1

6

9

7

8

Ronda 6

10

8

9

7

1

6

2

5

3

4

Ronda 7

4

10

5

3

6

2

7

1

8

9

Ronda 8

10

9

1

8

2

7

3

6

4

5

Ronda 9

5

10

6

4

7

3

8

2

9

1

 

Els enfrontaments es podren consultar en el següent enllaç: https://cutt.ly/0hkbI33

 

Sala de joc:

La sala de joc serà la seu de la Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinte Fabra i Coats) de Barcelona.

 

Dies i horari de joc:

El torneig es jugarà a ronda diària del 2 al 10 de desembre de 2020, a partir de les 15:30 hores.

 • 1a ronda: 2 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 2a ronda: 3 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 3a ronda: 4 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 4a ronda: 5 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 5a ronda: 6 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 6a ronda: 7 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 7a ronda: 8 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 8a ronda: 9 de desembre del 2020 a les 15:30 hores
 • 9a ronda: 10 de desembre del 2020 a les 15:30 hores

 

Sistema de joc:

Es disputarà pel sistema de lliga de tots contra tots a una volta.

 

Ritme de joc:

90 minuts + 30 segons d’increment per cada jugada efectuada. No es podran fer proposicions de taules, abans de la jugada 30.

Se’ls hi donarà la partida per perduda a aquells esportistes que arribin amb més de 30 minuts de retard.

 

Avaluació:

El torneig serà vàlid per a elo FIDE Standard i elo FCE Standard. També és vàlid per aconseguir normes internacionals.

 

Direcció del torneig:

El Director del torneig serà el Sr. Jordi Magem Badals.

 

Arbitratge:

L’àrbitre principal serà l’IA Vladimir Zaiats

 

Comitè de Competició:

Estarà format pel director del torneig i dos delegats federatius designats abans de l’inici del torneig.

 

Premis:

 

8.500€ en el total de premis.

 

1er classificat: 2.200 euros + trofeu

2on classificat: 1.500 euros + trofeu

3er classificat: 1.000 euros

4rt classificat: 800 euros

5è classificat: 700 euros

6è classificat: 600 euros

7è classificat: 500 euros

8è classificat: 400 euros

9è classificat: 400 euros

10è classificat: 400 euros

 

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció espanyola d’IRPF segons la legislació fiscal espanyola vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que s’indiqui en el rebut del premi.

La retenció vigent és del 15% per als residents a l’Estat i 24% els estrangers.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

 • Enviar escanejat una còpia del DNI o del passaport per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
 • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar amb signatura digital o en original (no val escanejat) a la Federació.
 • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

 

Desempats:

Els premis no es repartiran entre els esportistes empatats. Els desempats es resoldran per:

1er: Resultat particular

2òn: Nombre de victòries, amb incompareixences incloses

3è: Sonnenborn-Berger

4rt: Koya

 

Retransmissió:

Atesa la situació sanitària actual, no es podrà assistir a la sala de joc. Tot i així, la sala estarà equipada amb càmeres per poder visualitzar-ho en streaming.

El torneig podrà seguir-se per Internet mitjançant el portal de la Federació Catalana d’Escacs: https://cutt.ly/fhkmZj0 , així com en el portal chess24.com (https://cutt.ly/DhlGur4).

 

Mesures sanitàries: 

A la sala de joc només podran accedir esportistes, àrbitres i membres de l’organització.

Abans d’accedir a la sala de joc, els esportistes hauran de passar totes les mesures sanitàries:

 • Es prendrà la temperatura a tothom a la seva arribada.
 • S’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic
 • Hauran de passar per l’estora desinfectant
 • S’entregarà una mascareta a l’entrada de la sala de joc. La mascareta personal s’haurà de llençar o de guardar en algun lloc, però mai a sobre la taula de joc o visible.

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc. A més, no es podran entrar begudes ni menjar a la sala de joc. La sala tindrà el seu punt d'avituallament.

Els esportistes no podran passejar per la sala, només per anar al lavabo. A més, no es permetrà que els esportistes parlin durant la ronda, a excepció dels dos confrontats per les situacions que es puguin donar.

Un cop acabi la partida, cada esportista signarà la seva planella, la deixarà al mig del tauler o a l’àrbitre i abandonarà la sala de joc.

Mesures de control sasnitari del recinte de joc:

Es farà desinfecció diària de la sala de joc mitjançant el procediment d'Ozó atès que es pot garantir que durant el procés de desinfecció no hi haurà cap persona present en el recinte de joc. De trobar-se persones en el recinte a desinfectar, la seva utilització estaria prohibida.

 

Acceptació de les bases:

La participació al torneig implica l'acceptació d’aquestes bases. Tot el que no estigui previst en aquesta circular es resoldrà aplicant els reglaments de la FCdE o la FIDE.

 

Publicitat

Amb aquesta inscripció, els participants autoritzen a la Federació Catalana d’Escacs a gravar les seves imatges per la càmera web durant el torneig; la gravació no tindrà finalitats publicitàries ni de difusió.

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.