ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs.

 

DIES DE JOC

Per a la categoria sub-8 del 27 al 29 de març del 2021.

Per a la resta de categories, de sub-10 a sub-20, del 27 de març a l’1 d’abril del 2021.

 

LOCAL DE JOC

El campionat se celebrarà a la localitat de Salou, Tarragona, al complex Salou Park Resort (C/ de Brussel·les, 45, 43840 Salou).

 

PARTICIPACIÓ 

Atès que no s’han celebrat les Fases prèvies de classificació per a la Final de Catalunya d’edats individual, la participació aquest any serà oberta a tots els esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular. 

Els esportistes han de jugar a la seva categoria. Un esportista no pot participar en dues categories.

Tots els clubs hauran de comunicar el número de telèfon d’un responsable per a qualsevol tema esportiu.

El torneig es dividirà en set categories:

  1. Categoria Sub-8, esportistes que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  2. Categoria Sub-10, esportistes que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  3. Categoria Sub-12, esportistes que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  4. Categoria Sub-14, esportistes que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  5. Categoria Sub-16, esportistes que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  6. Categoria Sub-18, esportistes que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

  7. Categoria Sub-20, esportistes que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 

ELO

La prova serà avaluada per ELO Català i ELO FIDE de les categories de sub-10 a sub-20. La categoria sub-8 només serà vàlida per a ELO FCE.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG

El Director Tècnic de la Federació, el GM Jordi Magem.

 

INSCRIPCIONS 

Les inscripcions dels esportistes s’hauran de formalitzar en el portal web d'inscripcions del Campionat d’edats de sub-8 a sub-20 abans del diumenge, dia 14 de març, a les 19:00 hores. Les places per als participants estan limitades i s'agafaran per ordre d'inscripció.  

Els esportistes classificats de la final de Catalunya d’edats del 2020 han de confirmar la seva participació com la resta de participants. En cas de no rebre la confirmació, s’entén que renuncia a la seva plaça. Les renúncies no es cobriran atès que són places nominatives.

 

Esportistes classificats de la final de Catalunya d’edats del 2020 

 

 

Tots els esportistes hauran de fer el pagament de la inscripció per poder participar a la final:

 

     CATEGORIA

Allotjats a l’hotel oficial*

No allotjats a l’hotel

Sub-8

38 €

55 €

De Sub-10 a Sub-20

62 €

95 €

 

Els esportistes classificats de la final de Catalunya d’edats del 2020 hauran de pagar el següent preu d’inscripció:

 

       CATEGORIA

Allotjats a l’hotel oficial*

No allotjats a l’hotel

De Sub-10 a Sub-20

                  32 €

               75 €

 * Allotjats a l’hotel oficial a través de la Federació

 

ESTADA

Les reserves s’hauran de formalitzar en el mateix portal web abans del dijous, dia 18 de març, a les 19:00 hores.

 

Enllaç a les reserves

 

LES RESERVES D'ALLOTJAMENT SÓN LIMITADES I PER ORDRE D’ARRIBADA, ja que la FCE garanteix que disposarà de places d’allotjament fins esgotar existències. Els esportistes amb plaça nominativa no tindran l'allotjament reservat si no fan la reserva mitjançant l'enllaç de reserves.

Quadre de les modalitats de pagament dels esportistes, acompanyants i delegats.

Es disposarà:

  • habitació estàndard (màxim per a 4 persones).

  • habitació familiar: màxim 5 persones tota l’estada.

El preu és per persona i compren l'estada, els àpats (amb aigua inclosa) i la taxa turística.

 

 

DOBLE

ALTRES TIPUS

Esportista Sub-8*

110€

83€

Esportista Sub-10 i Sub-12**

235€

176€

Esportista Sub-14 i Sub-16 **

245€

184€

Esportista Sub-18-20** (taxa turística inclosa)

260€

195€

     

Acompanyant 2 Nits (taxa turística inclosa)

120€

120€

Acompanyant 5 Nits (taxa turística inclosa)

260€

260€

     

Acompanyant menor de 12 anys fets no jugador 2 Nits

120€

90€

Acompanyant menor de 12 anys fets no jugador 5 Nits

260€

195€

SUPLEMENT INDIVIDUAL 5 dies

24€

 

DINAR EXTRA ADULT

14€

 

DINAR EXTRA MENOR

10€

 

 

*L'estada dels esportistes de sub-8 ha de ser de tots els dies (les 2 nits) que comprèn l'entrada per dinar dia 27 de març i sortida després de dinar el dia 29 de març. En cas de fer l’estada dels 5 dies es comptabilitzarà el preu com a un esportista sub-10.

**L'estada dels esportistes de sub-10 a sub-20 ha de ser de tots els dies (les 5 nits) que comprèn l'entrada per dinar dia 27 de març i sortida després de dinar el dia 1 d'abril.

L'estada de dues nits és la que correspon a l'entrada per dinar del dia 27 de març i sortida després de dinar el dia 29 de març. 

En una habitació de més de dues persones, sigui de l'edat que sigui, dues pagaran com habitació doble i la resta la quantitat que pertoqui.

La reserva d’habitació individual per a participant SUB-20 o acompanyants de més de 18 anys tindrà un suplement de 24 € per cada pernoctació. Un esportista menor de SUB-8 a SUB-18 inscrit al campionat no pot reservar cap habitació individual.

Una reserva de cap de setmana (la nit del dia 27 al 28 de març) s’haurà de demanar per correu electrònic a l’agència de viatges isabel@viatgessitges.com

Els esportistes classificats de la final de Catalunya d’edats del 2020 tenen la seva despesa d’allotjament pagada en una habitació mínima per a dues persones al complex Salou Park Resort. 

Els esportistes de la categoria sub-8 han d'estar acompanyats mínim per un adult (no participant) a la mateixa habitació. 

 

DELEGATS

Degut al Protocol Sanitari per motiu del Covid-19, no es faran acreditacions per als delegats, ja que aquests no podran entrar a la sala de joc.

Només caldrà que cada club comuniqui el número de telèfon d’un responsable del club  a l’organització per a qualsevol problema esportiu.

Els participants menors d’edat allotjats a l’hotel han de tenir un responsable. Normalment serà el seu tutor legal. En cas que no sigui el pare/mare hauran d’omplir el següent enllaç adjuntant l’autorització amb el nom del responsable i signada pel pare/mare o tutor legal. 

MODEL D'AUTORITZACIÓ

 

ACOMPANYANTS

No es permetrà l'allotjament dels acompanyants per menys de les nits estipulades en el quadre. En cas de voler fer alguna altra estada, la persona interessada haurà d'enviar un correu electrònic a isabel@viatgessitges.com i es posarà en llista d'espera.

A partir del divendres, dia 19 de març, tots aquells esportistes o acompanyants que vulguin efectuar una reserva, hauran de posar-se en contacte amb isabel@viatgessitges.com

En cas d’haver habitacions disponibles, la reserva serà subjecte a recàrrec del 5% per persona. Tanmateix, qualsevol canvi efectuat posterior a la data esmentada pot concórrer en despeses.

IMPORTANT: Tots els esportistes han d'omplir el formulari d'inscripció al torneig que trobaran en el mateix portal de les reserves.

 

PAGAMENTS

El pagament de la inscripció s’haurà de fer a la Federació i es podrà fer de la següent forma: 

  • Per transferència bancària al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant + la categoria.  

NOTA: El participant que no hagi fet el pagament abans del tancament de la inscripció se li carregarà al seu club.

El pagament de l’allotjament s’haurà de fer a l'agència Viatges Sitges tal com indica al final de la reserva.

La reserva quedarà acceptada en el moment de fer el pagament. L’agència pot reclamar un canvi d’’import en el cas que, després de la comprovació dels hostes, es trobi alguna diferència.

En el cas que l’habitació canviï de número de persones durant l'estada, s’ha de comunicar per correu a isabel@viatgessitges.com indicant el número de reserva i el número de persones d'una estada i l'altra.

  

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes, l’acceptació d’aquesta Circular i del protocol sanitari vigent. 

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants  i acompanyants en els mitjans de comunicació.  

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

Si el Campionat no es pot dur a terme degut a les condicions sanitàries que indiquin les autoritats competents o per qualsevol raó externa de força major, els participants recuperaran la seva inscripció i el pagament de l’estada que hagin fet.  

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques i indicades pel protocol de la Federació Catalana d’Escacs i del propi hotel on s’organitza el Campionat.

El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)