ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs.

 

DATES

El campionat es durà a terme durant els dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre de 2022.

 

LOCAL DE JOC

El campionat se celebrarà a la localitat de Lloret de Mar (Girona). Hotel Evenia Olympic Resort**** Avda. Rieral, 55, de Lloret de Mar.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG

El Director del Torneig serà Jordi Magem Badals.

 

AVALUACIÓ

La prova serà avaluada per ELO Català a totes les categories i per ELO FIDE des de sub-10 fins a sub-20.

 

PARTICIPACIÓ

Poden participar esportistes amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.

El torneig es dividirà en set categories:

 1. Categoria Sub-8, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 1. Categoria Sub-10, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 1. Categoria Sub-12, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 1. Categoria Sub-14, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 1. Categoria Sub-16, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 1. Categoria Sub-18, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

 1. Categoria Sub-20, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els vint anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els equips en la categoria sub-8, sub-18 i sub-20, estaran formats per tres esportistes titulars, 1 delegat/da i els suplents que es vulgui.

Els equips en les altres categories, estaran formats per quatre esportistes titulars, 1 delegat/da i els suplents que es vulgui.

 

INSCRIPCIONS DELS EQUIPS, ESPORTISTES I DELEGATS

Les inscripcions, per a tots els equips que vulguin participar, s’han de formalitzar mitjançant presentació d’equip abans del dimarts, 25 d’octubre, a les 15:00 hores.

La quota d’inscripció és:

 

Allotjats a

l'hotel oficial

No allotjats

a l'hotel oficial

Categories SUB-8, SUB-18 i SUB-20

55,00€

90,00€

Categories SUB-10, SUB-12, SUB-14 i SUB-16

70,00€

120,00€

 

En el cas que un club inscrigui 5 equips o més hi haurà un descompte del 25 % en la quota d’inscripció, a partir del 5è equip.

Es considera un equip allotjat a l'hotel oficial si té el 70% de l’equip allotjat (2 esportistes a SUB-8, SUB-18 i SUB-20 i 3 a la resta de categories), reserva feta a través del grup de la Federació Catalana d’Escacs.

Les inscripcions es carregaran al compte del club.

Si un club o escola inscriu a dos equips a la mateixa categoria els haurà de nomenar començant per la lletra A i successivament.

La FCE publicarà la llista oficial d’equips inscrits el dimecres, 26 d’octubre, a les 13:00 hores. S’admetran reclamacions fins el dijous, 27 d’octubre, a les 13:00 hores. El divendres, 28 d’octubre, a les 13:00 hores es publicarà el llistat definitiu d’equips de cada categoria i el seu aparellament.

Els aparellaments i el rànquing definitiu estaran publicats al web de la Federació Catalana d’Escacs i a la sala de joc.

Es farà reunió de delegats online el dimarts 25 d’octubre a les 19:00 hores.

 

RESERVES D’ALLOTJAMENT

L’hotel farà preu per a tres nits amb entrada per dinar del dissabte, 29 d’octubre, i sortida fins a l’esmorzar del dimarts, 1 de novembre.

Enllaç a reserves

La reserva de les habitacions pertinents dels equips participants, delegats/des i acompanyants s’ha de fer a través de l’enllaç de reserves. LES RESERVES SÓN LIMITADES I PER ORDRE DE RESERVA.

Modalitats de preus

El preu és per habitació i inclou a tots els allotjats de la mateixa. El preu inclou 3 pensions completes, és a dir des del dinar del dia 29 d’octubre fins a l’esmorzar del dia 1 de novembre, amb aigua inclosa. La taxa turística de 1,32 € per persona i nit més gran de 17 anys no està inclosa i s'haurà d'abonar directament a l'hotel:

PREUS PER HABITACIÓ

Habitació

Habitació doble d’ús individual

273,30 €

Habitació doble

309 € **

Habitació triple (3 adults)

418,95 €

Habitació triple (2 adults i 1 nen*)

353,10 €

Habitació quàdruple (3 adults i 1 nen*)

463,05 €

Habitació quàdruple (2 adults i 2 nens*)

432,36 €

*Els nens són els menors de 12 anys.

** En una habitació doble, els nens menors de 12 anys compten com a adult, cal recordar-ho al fer la reserva i posar dos adults.

El preu és un preu tancat per a tothom allotjat a l’hotel i no es reduirà en el cas que no es faci un dels àpat.

 

ÀPAT EXTRA

Els visitants o participants que vulguin comprar tiquets d’àpat extra, o pel dilluns dia 1 de novembre, hauran de comprar-los a la botiga de la FCE, en el mateix Hotel de joc. Els tiquets per al dia 1 de novembre podran adquirir-los durant tot el campionat i abans de les 12:30 hores del mateix dia 1 de novembre. El preu és de 17 € els adults i 14 € els nens.

Hi haurà un número de places limitades a la venda.

 

BASES TÈCNIQUES

Cada equip podrà inscriure tots els esportistes que vulgui. Cada esportista només podrà jugar en un equip. Es recorda als clubs que es poden crear equips amb esportistes de diferents categories en cas de necessitat.

Un esportista pot jugar per la seva escola o pel club amb el que tingui llicència federativa en vigor.

Per als esportistes que no tinguin equip per falta d’integrants en els seus clubs, la Federació crearà una bossa d’esportistes. Els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a federacio@escacs.cat amb el nom i cognoms, club, elo i categoria de l’esportista. No s’acceptaran propostes directes d’equips mixtes. El termini d’inscripció per aquesta bossa acabarà el dia 21 d’octubre. Passada aquesta data, si hi ha algun esportista interessat en entrar a la bossa podria no ser acceptada.

Els equips es crearan des de la Comissió d’Escacs de Base i seran el més homogenis possibles. La prioritat serà que tots els esportistes puguin formar part d’un equip, per sobre de clubs, elos i fins i tot categoria en el darrer dels casos. Si un esportista de la bossa renuncia a participar a l’equip proposat, no podrà formar part de cap altre equip.

Els noms d’aquests equips mixtes els assignarà la pròpia Federació i es publicaran el dia 27 d’octubre al web de la Federació. Aquests nous equips no optaran als premis de la classificació general, però sí als premis individuals a millor tauler.

Els equips que no es presentin, sense causa justificada, a una de les rondes de joc seran eliminats. El termini de presentació davant del tauler serà de 15 minuts.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos, el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (3-0 a sub8, sub18 i sub20, 4-0 a la resta de categories), tret que la incompareixença sigui per motius justificats i documentats i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

L'esportista no podrà ésser substituït una vegada començada la partida fins a la ronda de joc següent.

Els punts de l’equip que descansa serà de 2 punts per a la categoria sub-8, sub-18 i sub-20 i 2’5 per a la resta.

 

RITME DE JOC

Partides a 45 minuts més 30 segons per jugada per a la categoria sub-8 i 60 minuts més 30 segons per jugada per a la resta de categories. Els esportistes estan obligats a anotar tota la partida.

 

SISTEMA DE JOC

La puntuació a les categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12 serà olímpica. Per a la resta de categories (SUB-14, SUB-16, SUB-18 i SUB-20) la puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt empat i 0 punts per derrota).

Els equips estan formats per quatre esportistes a les categories SUB-10, SUB-12, SUB-14 i SUB-16, i per tres esportistes a les categories SUB-8, SUB-18 i SUB-20.

El campionat es jugarà segons el número d’equips a cada categoria a un màxim de 7 rondes.

Els sistemes de joc poden ser:

 • per Sistema Suís
 • una lliga
 • una lliga amb sistema play-off

L’organització es reserva la possibilitat d’anul·lar o agrupar alguna de les categories si el número d’equips inscrits no arribés a 6.

 

ORDRE DE FORCES

L'ELO de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Només es podrà alterar la composició de l’ordre dels esportistes si la diferència d’elo català és de 25 punts d’elo o menys. L’ordre de forces dels esportistes amb menys de 1700 d’elo podrà ser modificat lliurement però s’haurà de mantenir aquest ordre durant totes les rondes.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a través del correu electrònic abans del dijous, 28 d'octubre, a les 13:00 hores. Després d’aquesta data no s’acceptarà cap canvi, a excepció d’una causa de força major que haurà de decidir l’organització del Campionat.

Només es podran realitzar dos canvis per equip en relació a la llista presentada a la inscripció.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8, sub-18 i sub-20.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

 

DELEGATS

Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, que serà el responsable de l’esportista i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir l’Acta de cada encontre.

És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat i no participi com a jugador de cap equip. Una mateixa persona pot fer de delegat/da en dos o més equips diferents del mateix club o escola. L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un delegat/da en aquesta competició. En cas que no sigui acceptat, l’escola o club haurà de proposar un nou delegat.

És imprescindible que el delegat/da enviï a la Federació el Certificat de Delictes Sexuals per poder ser acceptat. El Certificat de Delictes Sexuals expedits des del mes d’octubre de 2021 seran acceptats.

Es farà una reunió de delegats via telemàtica el dia 25 d’octubre. Es farà arribar l’enllaç a l’adreça electrònica que figuri a la inscripció de l’equip.

 

FUNCIONS DEL DELEGAT

 • El delegat de l’equip té una funció administrativa, presentant les alineacions, vetllant per l’actitud correcta dels jugadors, col·laborant en la confecció de l’acta de l’encontre i presentant les reclamacions que s’escaiguin.
 • El delegat de l’equip podrà delegar, de forma excepcional i per un motiu de força major, les seves funcions en una altra persona. La petició es farà per escrit previ a l’àrbitre principal que apreciarà o no aquesta força major.
 • Les possibles reclamacions que puguin existir durant el campionat, només les podrà fer el delegat titular de l’equip reclamant.

 

IDENTIFICACIÓ DELS ESPORTISTES

Tots els participants hauran de presentar la documentació: el DNI i/o Llibre de Família.

 

DESEMPATS

En cas d’empat a la finalització de la competició, es resoldrà:

 

Categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12

En cas d’empat en el sistema suís olímpic, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1r.: Puntuació per matx.

2n.: Resultat particular entre els equips empatats.

3r.: Buchholz Total.

 

Categories SUB-14, SUB-16, SUB-18 i SUB-20

En cas d’empat en el sistema suís amb punts de matx, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1r: Puntuació Olímpica.

2n: Resultat particular entre els equips empatats.

3r: Buchholz Total.

 

En el cas d’empat en el sistema de lliga, es resoldrà:

1r: Sonneborn-berger per equips (Tipus B si es juga per sistema suís amb punts de matx, i Tipus D si es juga per sistema suís olímpic).

2n: Número de matxs guanyats.

 

En el cas d’empat en el sistema de play-offs, es resoldrà per Sistema Holandès (Consisteix a sumar 4 punts per una victòria al primer tauler, tres punts per victòria al segon tauler, dos punts per victòria en el tercer tauler i un punt per victòria al quart tauler).

Si segueix l’empat guanyarà l’equip que hagi obtingut la victòria al primer tauler. Si al primer tauler són taules, guanya qui ho hagi fet al segon, si el segon són taules, el que ho hagi fet al tercer i així successivament. Finalment, si totes les partides han estat taules, guanyarà l’encontre l’equip que ha jugat al primer tauler amb peces negres.

En cas que hagi un empat entre més de dos equips en la classificació del torneig, un cop aplicat un desempat, el següent sistema de desempat només s’aplicarà als equips que continuïn empatats. Els sistemes ja utilitzats per desfer un desempat no tornaran a fer-se servir encara que siguin favorables per un dels que continuïn empatats.

En el cas que després de tots els desempats en alguna categoria fes falta un desempat definitiu per decidir alguna de les places de podi, es faria Armaggedon. És a dir, es faria una partida llampec entre un integrant de cada equip empatat. El ritme de joc serà de 6 minuts pel blanc i 5 minuts pel negre a finish i en cas de taules guanyen negres.

Primer se sortejaran els colors entre els dos equips i un cop conegut el color en que es jugarà, cada equip alinearà un dels seus integrants.

 

HORARIS

Dissabte 29 d’octubre

1a ronda: 11:00 hores.

2a ronda: 17:00 hores.

 

Diumenge, 30 d’octubre

3a ronda: 10:00 hores.

4a ronda: 16:00 hores.

 

Dilluns, 31 d’octubre

5a ronda: 10:00 hores.

6a ronda: 16:00 hores.

 

Dimarts, 1 de novembre

7a ronda: 10:00 hores.

La Cloenda tindrà lloc a les 16:30 hores.

 

PREMIS

A la cloenda s’entregarà els trofeus, ja que els tots els diplomes s’enviaran en format pdf per correu electrònic a l’adreça del club.

Trofeu per als tres primers equips classificats de la categoria sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 i sub-20.

Premi de 300€ repartits ens inscripcions a tornejos d'escacs (oficials o homologats) o activitats que organitzi la Federació entre els integrants de l'equip guanyador. Aquest premi es repartirà a parts iguals entre els integrants i és personal i intransferible. El jugador/a disposarà d'un any natural per fer-lo servir, un cop passat l'any natural es perd la part que quedi. Quan l'esportista vulgui gastar aquests diners haurà d'escriure un correu a la Federació i aquesta farà l’abonament directament de l'activitat o el torneig a l'organització i serà descomptat del seu crèdit pendent.

En el cas que s’ajuntin categories, es continuaran entregant els trofeus corresponents a cada categoria.

Diploma i una inscripció gratuïta en una prova oficial de la FCE, vàlida per un any natural per al millor 1r, 2n, 3r, 4t tauler i tauler reserva de cada categoria.

PREMIS PER TAULERS

 

IMPORTANT

A la sala de joc només podran accedir esportistes, delegats, àrbitres i membres de l’organització.

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc. A més, no es podran entrar begudes ni menjar a la sala de joc.

Els esportistes no podran passejar per la sala, només per anar al lavabo. A més, no es permetrà que els esportistes parlin durant la ronda, a excepció dels dos confrontants per les situacions que es puguin donar. Hauran de comunicar a l’àrbitre qualsevol absència de la zona de joc.

Un cop acabi la partida, cada esportista signarà la seva planella, la deixarà al mig del tauler o a l’àrbitre i abandonarà la sala de joc.

L’àrbitre haurà de confirmar la caiguda de bandera. Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables per no impedir el desenvolupament normal de la competició, no obstant, si hi ha reclamacions seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

 

ÈTICA

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.   

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l’acceptació d’aquesta Circular.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

Aquesta circular podrà ser modificada en benefici del torneig.

 

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dóna permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

Barcelona, 30  de setembre de 2022