Es convoca a la sessió d'Assemblea General de Clubs que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats), el proper dissabte, dia 26 de novembre de 2022, a les 09:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona convocatòria.

 
 
ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA DEL DIA 26/11/2022


INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2023*.

    • NOTA: Per un error en el càlcul de la data final en la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana, s’ha corregit la data del 25 de març pel 15 d’abril.
  1. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2023.

  1. Propostes de la Federació i Clubs.

  1. Torn obert de paraula.

 

Jose Claudio Viñas Racionero

President

Federació Catalana d’Escacs