ORGANITZACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs.

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els jugadors/es de clubs pertanyents a la Delegació de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2017.

INICI DEL CAMPIONAT I DIES DE JOC

El Campionat començarà el diumenge dia 08/10/2017. El calendari de joc per tots els grups serà el següent:

 • Ronda 1 : 08/10/2017
 • Ronda 2 : 15/10/2017
 • Ronda 3 : 22/10/2017
 • Ronda 4 : 29/10/2017
 • Ronda 5 : 01/11/2017
 • Ronda 6 : 05/11/2017
 • Ronda 7 : 12/11/2017
 • Ronda 8 : 19/11/2017
 • Ronda 9 : 26/11/2017

SEUS DE JOC

Per demanar ser seu, el club haurà d’oferir una capacitat mínima de 15 escaquers (no cal un mínim d'inscrits) i també s’haurà d’especificar si el local de joc està adaptat per a jugadors amb mobilitat reduïda. La FCE es reserva el dret de poder habilitar un local de joc.

Els clubs que siguin seu hauran de nomenar un delegat principal i un delegat auxiliar que s’encarregaran del local i el material de joc. Enguany hi haurà un àrbitre encarregat de les tasques arbitrals.

La FCE subministrarà als clubs que siguin seu d’aquesta prova totes les planelles de joc i actes que siguin necessàries per al desenvolupament de cada ronda de joc.

GRUPS

Es dividirà en grups per trams d’Elo Català. El grup B es podrà dividir en subgrups en funció de la inscripció per proximitat geogràfica, (per exemple grup Maresme, Vallès, Baix Llobregat, Osona, etc.). Cadascun d’aquests grups tindran els premis indicats per al grup B.

INSCRIPCIONS

Fins el 2/10/2017 a les 13 hores. Les inscripcions s'hauran de fer mitjançant el formulari. L’import de la inscripció s’ha de fer mitjançat ingrés al número de compte de La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant TB + el nom del jugador.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Els responsables dels clubs poden demanar carregar al compte del club l’import de la inscripció dels seus esportistes mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat.

Els esportistes amb mobilitat reduïda (que ho hauran d’indicar a la inscripció), jugaran sempre com a locals a la seu que indiquin com a pròpia en el moment de formalitzar la inscripció.

DRETS D'INSCRIPCIÓ

Grup A : Obert 15,00 €.

Grup B : Fins a 2150 punts d’ELO català 15,00 €.

Sub-16 (nascuts l’any 2000 i posteriors) 10,00 €.

Més de 60 (nascuts l’any 56 i anteriors) 10,00 €.

AVALUACIÓ

El torneig valdrà per elo Català i FIDE.

PUBLICACIÓ DELS APARELLAMENTS

Els aparellaments es faran públics el dimecres abans del dia de joc. Podrà consultar-se a al web www.escacs.cat. L'esportista que no vulgui ser aparellat haurà de comunicar-ho a l’àrbitre de la seu de joc i anotar-ho a l’acta o per correu electrònic a federacio@escacs.cat , com a molt tard el dimarts, a les 17 hores, abans de la ronda a disputar.

Si un esportista falta a dues rondes seguides o discontinues serà retirat del Torneig.

HORARI I RITME DE JOC

Les partides començaran a les 10 del matí en sessió única. El ritme de joc és de 90 minuts per jugador/a, més 30 segons d’increment per jugada. L'esportista que no es presenti durant la primera hora de joc se li donarà la partida per perduda.

SISTEMES DE DESEMPAT

 • Buchholz -1 (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Buchholz Total (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Buchholz Mitjà (amb ajustament FIDE- oponent virtual)
 • Progressiu fins a les últimes conseqüències
 • Sorteig.

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

PREMIS

GRUP "A"

1r classificat : 400€ + trofeu 2017

2n classificat : 250€ + trofeu 2017

3r classificat : 100€ + trofeu

4t classificat : 75€

5è classificat : 50€

PER CADASCUN DELS GRUPS “B”

1r classificat : 100€ + trofeu

2n classificat : 75€ + trofeu

3r classificat : 50€ + trofeu

Els premis estan sotmesos a retenció d’IRPF i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi. Per poder cobrar el premi serà necessari presentar una còpia del DNI i omplir i signar el model d'imprès Federatiu per al pagament de premis per transferència bancària.

NOTA: Encara no està determinat el sistem de joc del Campionat Absolut 2018 i per tant no se sap si els Campionats Territorials classificaran per aquest torneig.

LLIURAMENT DE PREMIS

Els trofeus s'atorgaran el dimarts, 12 de desembre de 2017, per la tarda a la seu de la Federació. Hi haurà un campionat de ràpides amb inscripció gratuïta on podran participar els jugadors participants de tots els grups del Campionat Territorial Absolut de Barcelona i del Campionat de Veterans de Barcelona.

Barcelona, 04 de setembre de 2017