ORGANITZACIÓ

Delegació Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Barcelona i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2021.

DATES

 • Ronda 1 : 25/09/2021
 • Ronda 2 : 02/10/2021
 • Ronda 3 : 16/10/2021
 • Ronda 4 : 23/10/2021
 • Ronda 5 : 06/11/2021
 • Ronda 6 : 13/11/2021
 • Ronda 7 : 20/11/2021
 • Ronda 8 : 27/11/2021 

HORARIS

Les partides començaran els dissabtes a les 10:00h. L'esportista que no es presenti durant la primera hora de joc se li donarà la partida per perduda.

SEUS DE JOC

Per demanar ser seu, el club haurà d'omplir el següent formulari i enviar-lo a federacio@escacs.cat amb còpia a imarina@escacs.cat com a molt tard divendres, 17 de setembre. La FCE es reserva el dret de poder habilitar un local de joc. Les seus i els taulers es faran públics el dijous, 23 de setembre.

Els clubs que siguin seu hauran de nomenar un delegat que s'encarregarà del local i el material de joc.

A cada seu de joc hi haurà un àrbitre encarregat de les tasques arbitrals.

La FCE subministrarà als clubs que siguin seu d'aquesta prova totes les planelles de joc i actes que siguin necessàries per al desenvolupament de cada ronda de joc. 

SISTEMA DE JOC I AVALUACIÓ

Es jugarà per sistema suís a 8 rondes mitjançant el programa Swiss-Manager. El ritme de joc serà de 90 minuts amb increment de 30 segons per jugada.

El torneig és vàlid per a ELO FIDE i ELO CATALÀ.

PUBLICACIÓ APARELLAMENTS

Els aparellaments es faran públics el dimecres abans del dia de joc. Podrà consultar-se www.escacs.cat i chessresults.

GRUPS: 

Grup A, Barcelonès obert a tots els jugadors.

Grups B, es poden crear diversos grups B fora del Barcelonès fins a 2200 d’ELO català i amb un mínim de 35 esportistes.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari d’inscripció. Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida. Els esportistes amb mobilitat reduïda ho hauran d’indicar al formulari.

Preu de les inscripcions:

 • Sèniors: 25 €
 • Veterans, sub16 i discapacitats: 20 €.

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa: ES28 2100 0804 3002 0084 8216indicant TB + nom i cognoms de l’esportista.

El termini per a les inscripcions es tancarà el dia 22 de setembre de 2021 a les 19:00 hores. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

DIRECTOR DEL TORNEIG

El director del Torneig serà Ivan Marina de la Torre.

 

PREMIS

GRUP A

 • 1r classificat: 450€ + trofeu
 • 2n classificat: 300€ + trofeu
 • 3r classificat: 150€ + trofeu
 • 4t classificat: 75€
 • 5è classificat: 50€

TRAMS (per elo català)

 • 1r classificat fins a 1699: 25€ + trofeu
 • 1r classificat de 1700-1849: 25€ + trofeu
 • 1r classificat de 1850-1999: 25€ + trofeu
 • 1r classificat de 2000-2149: 25€ + trofeu

GRUPS B

 • 1r classificat: 150€ + trofeu
 • 2n classificat: 100€ + trofeu
 • 3r classificat: 75€ + trofeu

 

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL

Els empats a punts a la classificació final es desfaran pels següents desempats:

 • Buchholz -1
 • Buchholz total
 • Sonneborn-Berger
 • Resultat particular dels escaquistes empatats
 • Nombre de partides guanyades

L'ordre dels tres primers sistemes de desempat se sortejarà a la darrera ronda. L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

DESCANSOS

Un esportista pot demanar com a màxim 2 byes de 0 punts. Els byes de 0 punts s'han de sol·licitar durant el torneig, abans d'acabar la ronda en curs, a l'àrbitre de la seu de joc. Si es vol demanar un bye a la primera ronda s'ha de fer mitjançant correu electrònic al director del torneig imarina@escacs.cat

En casos excepcionals el director del torneig pot donar byes de ½ punt en cas de coincidència amb altres proves oficials FCDE, FEDA o FIDE exceptuant les dues darreres rondes. S'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels aparellaments a imarina@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a dues rondes, sense causa justificada, serà retirat del campionat.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol punt no previst en aquestes bases, les lleis dels escacs de la FIDE. 

LLIURAMENT DE PREMIS

Els premis s'atorgaran el dijous, 16 de desembre, per la tarda a la seu de la Federació. Els premis estan sotmesos a retenció d’IRPF i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

 • Enviar escanejat una còpia del DNI per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
 • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i entregar-ho en original (no val escanejat) a la Federació.

ALTRES

L’organització es reserva el dret de canviar el nº de rondes en funció del nombre d’esportistes inscrits.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes bases. El protocol sanitari a seguir serà el PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19 (versió 2.1)

Els jugadors que per problemes médics tinguin contraindicat l'úls de mascaretes, ho han de demanar prèviament a la Federació i presentar un certificat médic que ho acrediti. BOE

PUBLICITAT           

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.


Vilanova i la Geltrú, a 7 de setembre de 2021

Ivan Marina de la Torre

Delegat Territorial de Barcelona