ORGANITZACIÓ

Delegació territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 24 d’abril de 2022, en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:15h i es disputaran 5 rondes, i la sessió de la tarda començarà a les 16:00 i es disputaran 4 rondes. Un cop finalitzat el campionat es farà el repartiment de trofeus.

LOCAL DE JOC

Pista Coberta d’atletisme (pavelló esportiu), Camí Can Quadres, 190, Sabadell

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Barcelona, dividits en els grups següents:

 • Divisió d’Honor i Primera Divisió
 • Segona Divisió
 • Preferent
 • Primera Categoria.
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

INSCRIPCIONS

Mitjançant el formulari fins el 20 d’abril de 2022, a les 13 hores. 

Els drets d’inscripció són de 25€ per equip. Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2022 a la Lliga Catalana.

HORARIS

         Matí                                     Tarda

1 Ronda 9:15h                        6 Ronda 16:00h

2 Ronda 10:10h                      7 Ronda 16:55h

3 Ronda 11:05h                      8 Ronda 17:50h

4 Ronda 12:00h                      9 Ronda 18:45h

5 Ronda 12:55h                      Entrega de premis 20:00h

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS

Els equips estaran obligats a relacionar tots els esportistes participants, tant els del matí com els de la tarda, en un imprès elaborat a tal efecte (MODEL). El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la tercera ronda seran eliminats de la competició. Abans de començar la primera ronda de la tarda es permetrà afegir nous jugadors.

Un esportista titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior. La infracció d’aquesta norma seria castigada per alineació indeguda amb la pèrdua del matx 4-0 a efectes de classificació tot i que les partides comptarien per a elo.

Un mateix esportista no podrà jugar en dos equips diferents.

Tot i que l’avaluació es fa per elo ràpid, l’ordre de forces és l’ordre de forces de la lliga. L'ordre de forces podrà ser consultat al web de la Federació.

ACTES DELS PARTITS

A l’omplir l’acta del partit caldrà posar, a més del nom i cognom de l'esportista, el número de llista de l’ordre de forces.

L’acta de cada partit servirà a l’àrbitre per conèixer els resultats i els esportistes que disputen cada ronda.

Els equips podran alinear els seus esportistes sense tenir en compte l’ordre de forces, però sí la seva titularitat. Abans de començar la ronda, els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de la meitat de l’equip.

AVALUACIÓ

Torneig vàlid per Elo Català d’Escacs Ràpids i FIDE ràpid.

DIRECTOR DEL TORNEIG

Ivan Marina de la Torre

PREMIS

Es repartiran en finalitzar la competició, hi haurà trofeus per al 1r, 2n i 3r classificat de cadascun dels grups.

PLACES CLASSIFICATÒRIES – FASE FINAL

Disputaran les Fases Finals de Divisió d’Honor i Primera Divisió Catalana, Segona Divisió, Preferent, Primera, Segona i Tercera, els quatre primers classificats de la fase territorial de Barcelona de cada categoria.

 BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1 La composició dels equips serà com a mínim de quatre jugadors.

1.2 Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3 Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces, però un titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700 o inferior.

1.4 La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

1.5 Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Per als equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir, per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

1.6 Els equips de Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, i Primera, podran dividir-se segons el que a continuació s’indica.

En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors,  més els bis corresponents, seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. Només en el cas de primers equips  d’un club es podrà fer també un equip A-3, llavors els titulars del A-2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i els titulars de l’equip A-3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips inferiors.

En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

En equips de 8 jugadors els quatre primers seran titulars de l’equip A-1, B-1, etc. i el 4 següents titulars del A-2, B-2,etc.

1.7 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

1.8. En qualsevol moment l’àrbitre podrà demanar el DNI o document d’identificació similar a qualsevol jugador.

2. SISTEMA DE JOC

2.1 Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a nou (9) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2 El rànquing inicial es farà, primer per la categoria dels equips i després per ordre alfabètic sortejant la lletra per la qual es comença a ordenar.

2.3 Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

3. RITME DE JOC

3.1 Els temps serà de 12 minuts + 5 segons per jugada

3.2 El temps de tolerància per la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 12minuts des de l’inici de la ronda.

4. INCOMPAREIXENCES

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.

5. DESEMPATS

4.1 Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per partit (2 punts guanyat, 1 empatat i zero perdut)
 • Resultat particular
 • Buchholz -1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

L'ajust FIDE s'aplicarà en cas que un equip sencer no es presenti, que un equip es vegi obligat a descansar, o per les rondes que un equip estigui retirat. En aquest cas, a l'equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l'oponent virtual. Per a la resta d'equips, aquests encontres comptaran amb els punts reals.

6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglaments de la Copa Catalana, els de la FCE i els de la FIDE.
La participació a la prova implica la total acceptació d'aquestes bases

PUBLICITAT           

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

ALTRES

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes bases.

El protocol sanitari a seguir serà el que determini el departament de Salut en el moment de la competició.

Els jugadors que per problemes mèdics tinguin contraindicat l'ús de mascaretes, ho han de comunicar prèviament a la Federació i presentar un certificat mèdic que ho acrediti. BOE

 

Ivan Marina de la Torre

Delegat Territorial de Barcelona

Vilanova i la Geltrú, 1 d’abril de 2022