A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició: 

Campionat d’equips per edats de la D.T. Lleida de 2016

Lloc:  

Casal social Lapallavacara - C/Pintor F. Borràs , 19 (Balaguer)

Dates:                        

Dissabtes 12, 19 i 26 de novembre. Horari de tarda: de 16:30 a 20:00

Places

1 Àrbitre principal       150 €

Desplaçament:

La retribució tindrà una retenció del 2%.

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre

Criteris d’adjudicació:

Licitació oberta a tots els àrbitres catalans amb llicència per arbitrar competicions vàlides per elo FCE.

Preferència per proximitat territorial. Experiència aportada en competicions similars.

Torn rotatori: tindrà prioritat l’àrbitre que no hagi arbitrat cap prova similar de la Federació en el darrer any.

 

Data límit per sol·licitar l’arbitratge: 3 de novembre de 2016. Els àrbitres interessats ho hauran de sol·licitar per correu electrònic a l'adreça federacio@escacs.cato a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE. En el correu cal aportar la documentació necessària de suport als criteris d’adjudicació.  

 

Bologna, a 18 d'octubre de 2016.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.