A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS


Benvolgut amic/amiga:

És un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar els següents campionats:

 

Competició: 

Campionat de Lleida Escacs Actius

Lloc:  

Pavelló Municipal de Vallfogona de Balaguer

Dates:                       

Diumenge, 28 de maig de 2017

Places

1 Àrbitre principal     110€

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Criteris d’adjudicació:

 

Licitació oberta a tots els àrbitres catalans, però amb preferència territorial

Experiència aportada en competicions similars

Torn rotatori: tindrà prioritat l’àrbitre que no hagi arbitrat cap prova de la federació en els darrer any.

 

 

Competició: 

Campionat de ràpides i Festa de la Territorial de Girona

Lloc:  

Vilabreix (Girona)

Dates:                       

Diumenge, 18 de juny de 2017

Places

1 Àrbitre principal      100 € + dinar a la Festa gratuït

Observacions:

Es pagarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre.

La retribució tindrà una retenció del 2%

 Observacions: 

El torneig és vàlid per elo ràpid FCE i elo blitz FIDE

 

Aprofito per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova amb temps suficient abans de l'inici de la prova.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar el Campionat de Lleida d’Escacs Actius, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 18 de maig de 2017.

Si tens intenció d’arbitrar el Campionat de ràpides i Festa de la Territorial de Girona, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) i a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 30 de maig de 2017.

 

5 de maig de 2017

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.