Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

 

Competició:  

Campionat de Barcelona de Veterans

Lloc:

A la seu de la Federació Catalana d’Escacs (Barcelona)

Dates:            

Del 8 d’octubre al 3 de desembre de 2019

Format

Suís

Places:

1 Àrbitre principal

350 €

Observacions:

Es pagarà desplaçament a l’àrbitre, en el cas de no ser residents a la localitat de celebració de la competició. S'abonarà el quilometratge a 0,19 €/quilòmetre  i s’haurà de justificar adjuntant còpia del permís de circulació del vehicle i del carnet de conduir de l’àrbitre. Si l’àrbitre és resident fora de la delegació rebrà l'import del desplaçament des del límit provincial fins al lloc de celebració. Si venen amb transport públic se'ls abonarà el 100% de la despesa amb la justificació dels comprovants originals.

La retribució tindrà una retenció del 2%

Vàlid per Elo FIDE, FEDA i FCE estàndard.

L'àrbitre principal serà l'encarregat de crear un arxiu informàtic amb un mínim de 10 partides per ronda del grup principal.

Termini de licitació:

10 de setembre de 2019

 

Els Àrbitres de Suport (AS), Àrbitres de Suport en Pràctiques (ASP) i els Àrbitres Catalans en Pràctiques (ACP) no poden licitar en aquest torneig.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aquesta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans de la data de termini.

 

Barcelona, a 2 d’agost de 2019