Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8

Lloc:

Complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, Salou.

Dates:            

Del 5 al 7 de setembre de 2020

Places

Àrbitre principal

Jesús Caballero

Àrbitre adjunt

Oscar Ferrer

Altres licitacions:

 

Laura Martín

Noemí Martínez

Mireia Terrones

 

 

Competició:

Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-10 a Sub-20

Lloc:

Complex Salou Park Resort, carrer de Brussel·les, 45, Salou.

Dates:            

Del 5 al 10 de setembre de 2020

Places

Àrbitre principal

Manolo Navarro

 

Àrbitre adjunt

Josep Maria Camell

 

Àrbitre auxiliar

Albert Baiges

Albert Pardina

Francisco Javier Ramon

Mireia Ramon

Altres licitacions:

 

Jesus Caballero

Oscar Ferrer

Laura Martín

 

Els àrbitres principals designats en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova el dia abans de la competició.

Si has estat designat com a àrbitre principal, us recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signats (original o digital, no escanejat), per procedir al pagament dels honoraris.

Federacio Catalana d’Escacs

Barcelona, 25 d’agost de 2020