A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs.

Competició:  

Fases prèvies Campionat d’Edats 2022 – DT Lleida

Lloc:  

Vallfogona de Balaguer

Dates:            

6 dissabtes tarda: del 15 de gener al 19 de febrer.

Places:

 

Àrbitre principal

Imma Montoliu

Àrbitre adjunt

 Israel Campos

Altres licitacions:

   

 

Competició:

Fases prèvies Campionat d’Edats 2022 – DT Girona

Lloc:

Olot i Castell d’Aro

Data             

Els dissabtes tarda a Olot (29 de gener i el 5 de febrer ) i Castell d’Aro (el 12 i el 19 de febrer).

Places:

Àrbitre principal

Estanis Plantada

Àrbitre adjunt

Carlos Salgado

Àrbitres auxiliars

Jesús Caballero

Éric Gatell

Altres licitacions:

   

 

Si has estat designat com a àrbitre principal, et recordem l’obligació de confeccionar i presentar a la FCE l’informe del torneig segons la normativa establerta. No es procedirà a formalitzar el pagament fins que l’informe hagi estat verificat i validat.

Una vegada finalitzada la prova la FCE enviarà, a cadascun dels designats, un rebut i, si procedeix, un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat (original o digital, no escanejat) i documentat, per procedir al pagament del mateix.

Barcelona, 10 de gener de 2022